Sprawozdanie z działalności

Ponizsze dokumenty zawieraja sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Pozytywne Pomorze za 2023 rok

uchwała:

http://f-pp.pl/wp-content/uploads/2024/05/PPuch.pdf

Bilans:

http://f-pp.pl/wp-content/uploads/2024/05/P-P-bilans-23-1.pdf

Rachunek zysków i strat:

http://f-pp.pl/wp-content/uploads/2024/05/P-P-rach.23-1.pdf

Ponizsze dokumenty zawieraja sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Pozytywne Pomorze za 2022 rok

uchwała:

http://f-pp.pl/wp-content/uploads/2023/06/uchwała-na-1-2022-FPP-4.pdf

Bilans:

http://f-pp.pl/wp-content/uploads/2023/06/Fundacja-bilans-2022-2.pdf

Rachunek zysków i strat:

http://f-pp.pl/wp-content/uploads/2023/06/fundacja-rach-wyników-2022-2.pdf