Fundacja Pozytywne Pomorze

O nas

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Postanowienie z dnia 11.02.2020 roku o utworzeniu Fundacji Pozytywne Pomorze i nadaniu numeru
KRS 0000828552  NIP 958 170 68 11   REGON 385537902

Dokumenty dotyczące powołania Fundacji Pozytywne Pomorze:

Uchwała o powołaniu fundacji z dnia 10.01.2020

Uchwała o powołaniu Rady Fundacji z dnia 22.01.2020

Uchwała o powołaniu Zarządu Fundacji z dnia 24.01.2020

Uchwała o przyjęciu Statutu Fundacji Pozytywne Pomorze z dnia 24.01.2020

Uchwała o zmianie Statutu Fundacji Pozytywne Pomorze na wniosek Referendarza Sądowego z dnia 06.02.2020

Uchwała o ukonstytuowaniu się Rady Fundacji z dnia 04.03.2020

Uchwała o przyjęciu Regulaminu Pracy Rady Fundacji z dnia 04.03.2020

Uchwała o zatwierdzeniu kierunków działalności Zarządu Fundacji Pozytywne Pomorze z dnia 04.03.2020

Skład Zarządu Fundacji:
(od prawej)
Janina Maria Wasylka – Prezes
Wiesław Jan Lic – Wiceprezes
Alicja Marta Hejna – Sekretarz

Skład Rady Fundacji:
Andrzej Józef Dąbrowski – Przewodniczący
Jarosław Mariusz Rydzewski – Wiceprzewodniczący
Ryszard Józef Wrzosek – Sekretarz
Klaudia Maria Sikora – Członek