Partnerzy FPP

dr Jarosław Kłodziński to współorganizator Pomorskiego Eko Forum w Gdańsku.

Jako członek Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich wprowadził uczestników w tematykę konferencji „Wspólnie dla klimatu”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie koniczynka.jpg

Empatyczny dla ludzi i zwierząt. Ma czas dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

Tylko życie poświęcone innym, jest warte przeżycia” Albert Einstein

 1. Jarosław Kłodziński, rodzina, krótkie informacje.
 2. Radny Gdyni 2010 i do teraz.
 3. Jarosław Kłodziński dla dzieci i młodzieży.
 4. Dla dorosłych i seniorów.
 5. Wyróżnienia.
 6. Wykształcenie i umiejętności.
 7. Doświadczenie zawodowe.
 8. Praca w CKZiU 2.
 9. Sport i Rekreacja.
 10. Działalność charytatywna dla ludzi.
 11. Działalność charytatywna dla zwierząt.
 12. Ekologia.
 13. Sprawy duchowe.
 14. Związek Miast i Gmin Morskich.
 15. Aktywny działacz Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, part Gdynia.
 16. Pikniki rybne w gminach na Kaszubach.
 17. Kontakt i Info w Internecie.
 18. Opinie o działalności dra Jarosława Kłodzińskiego.

dr Jarosław Kłodziński – Bezpartyjny. Jego rodzicami byli Krystyna i Jan Kłodzińscy. Żona Celina jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 6 na Obłużu. Naucza i wychowuje dzieci
z klas I – III oraz uczy ich języka kaszubskiego. Pochodzi z kaszubskiej rodziny z okolic Linii. Rodzice to Zofia Chołka z domu Hilla oraz tato Leon. Ich dzieci to małżeństwo Rafała
z Magdaleną, Marta i Katarzyna, Alvaro i Kasia. Od miesiąca Państwo Kłodzińscy są dziadkami, Łucja jest ich pierwszą wnuczką. Najbliższa rodzina jest czteropokoleniowa. W naszych rodzinach są nasi bracia mniejsi, pieski: Franek, Bako, Lucjan, Setka i Fazi oraz koty: Geralt, Pipka (kaszub. Fajka) oraz Jaskier. Jarosław to Judoka z czarnym pasem, medalista Mistrzostw Polski Juniorów. Już w szkole podstawowej był Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, jednak za zorganizowanie wyjazdu uczniów pod Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 zdegradowany z tej funkcji i zawieszony w prawach ucznia. Odbył zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej z unitarką w Ustce. Radny w Dzielnicy Obłuże od 1999 do 2010.
Od 2010 roku do teraz Radny Miasta Gdyni. Niezwykle aktywny, którzy pracuje na rzecz mieszkańców od początku każdej kadencji (więcej o działalności na www.klodzinski.info.pl
lub www.f-pp.pl ). Inicjator powstania Fundacji Pozytywne Pomorze. Jest jej partnerem
do dzisiaj. Aktywny członek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Part Gdynia. Wielu jego znajomych zgodnie mówi, że jest konsekwentny w działaniu, aby nie napisać, że uparty. Bardzo dobrze zorganizowany manager i negocjator, przyjaciel sportu i wielu klubów sportowych
w opini Tomasza Bobryka Stowarzyszenia Inicjatywa Arka Gdynia. Jego wiodącymi cechami jest uczciwość w działaniu, lojalność wobec przełożonych i podwładnych oraz pracowitość.
Do jego wad zaliczyć można pracoholizm oraz wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu.

BEZPARTYJNY. AKTYWNY I SKUTECZNY RADNY DLA KASZUB I POMORZA.

Radny Gdyni 2010 do teraz. Obecnie Przewodniczący Komisji Sportu. Jest także członkiem Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej. Zasiada w gdyńskiej Radzie Sportu. Przygotowuje comiesięczne spotkania w tematyce: Kultura Fizyczna i sprawy ogólne związane
z funkcjonowaniem Gdyni. Ma swoje zdanie i potrafi jego bronić. Jest konsekwentny w działaniu i zawsze dociera do obranego celu. Inicjator wielu inicjatyw i nowatorskich pomysłów. Tak było m.in. przy głosowaniu w Komisji Oświaty nad podwyżkami dla gdyńskich nauczycieli
na stanowisku zastępca dyrektora w szkołach i przedszkolach. Był jedynym Radnym, który zagłosował za podwyżkami. Pozostałych pięcioro Radnych wstrzymało się od głosu. I tak projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Ma spory udział w tym, że w dniu święta Edukacji Narodowej przyznaje się Nagrody Prezydenta dla pracowników administracji i obsługi. Wcześniej nie było takich praktyk. Jako członek Komisji Oświaty zabiega o podwyżki płac
i lepsze warunki pracy dla wszystkich pracowników gdyńskiej oświaty. W wyniku negocjacji udało się kilka razy to świadczenie zarobkowe podnieść. Należy pamiętać, że pensje nauczycieli wypłacane są z subwencji krajowej, a płace pracowników administracji i obsługi z funduszy pochodzących z budżetu Miasta. Jako Radny przedstawił Wysokiej Radzie Miasta blisko 200 uchwał prawa miejscowego. Wszystkie uchwały zostały zaakceptowane i przyjęte przez Radnych, większość jednogłośnie. Inicjator remontów gdyńskich piaszczystych dróg płytami YOMB (ks. Muchowskiego, Rybaków, Złota i boczne, Kępa Oksywska, Brukarska, Miedziana, Andaluzyjska, Petyhorska, Pancerna, Rycerska i inne). Zadbał o odtworzenie chodnika łączącego ulice Jantarową z płk. Dąbka. Zorganizował żwir, krawężniki i płyty chodnikowe. Dzięki temu można „suchą stopą” dojść do kościoła pw św. Andrzeja Boboli i do Banku PKO BP przy Dąbka. Zapłacił za pracę spychacza, zaprosił sąsiadów do pomocy. Na prośbę mieszkańców Pogórza Dolnego uratował przed likwidacją sklepik osiedlowy na końcu
ul. Złotej. Wymusił zmianę linii autobusu nr 198 przez ulicę Stolarską, ponieważ tym sposobem mieszkańcy ze sklepu Kaufland mogą podjechać kilkaset metrów pod górkę do bloków. Zaangażowany w przygotowywanie zadań z Budżetu Obywatelskiego. Razem z mieszkańcami wygrali remonty boisk: szkolnego w Szkole Podstawowej nr 33. Projekt zgłosiła Radna
z Oksywia
. Na Obłużu wygrał projekt budowy boiska wielofunkcyjnego pomiędzy ulicami Stolarska i Krawiecka. Projekt zgłosił Radny z Obłuża. Wcześniej było tam zapuszczone boisko. Kłodziński zapłacił za wyrównanie traktorem powierzchni ziemi, posiał trawę, wymienił bramki
i razem z sąsiadami przygotowali boisko piaszczyste do grania. Teraz w tym miejscu jest ogrodzone boisko ze sztuczną nawierzchnią czynne całą dobę. Kolejnym wygranym projektem jest remont boiska trawiastego w CKZiU 2. Projekt zgłosiła Radna z Grabówka. Właśnie ogłoszono przetarg. Czekamy na oferty razem z GCS. Dosłownie wczoraj 17 sierpnia pojawiła się nadzieja na znalezienie funduszy na realizacje stadionu lekkoatletycznego, boiska do Rugby
i piłki siatkowej plażowej na terenie CKZiU 2. Kilka lat temu Jarosław Kłodziński był fundatorem bramek do piłki nożnej na boisku osiedlowym przy ulicy Modrej i Błękitnej. Boisko wykonała spółdzielnia mieszkaniowa RSM. Pasjonat obiektów militarnych.
Jest współautorem mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”. Przewodzi licznym wycieczkom
po gdyńskich bunkrach i podziemiach. Był kilkukrotnie z wycieczką w Porcie Wojennym Gdynia Oksywie. Eksplorował podziemne sztolnie i obiekty wojskowe w Czechach, Polsce
i na Słowacji
. Prowadził badania naukowe i kwerendy historyczne w polskich archiwach, Bibliotece Narodowej i BundesArchiv w Berlinie. Badacz dziejów Gdyni i pasjonat obiektów militarnych po których społecznie oprowadza gdyńskich uczniów, między innymi ze szkoły podstawowej nr 18, 33 i 28. Uczestnikami spacerów po bunkrach byli też chłopcy
ze Stowarzyszenia Effatha i Stowarzyszenia Kibica Niepełnosprawnego Arka Gdynia.

Pamiętacie najsłynniejszy w Europie bunkier T – 750 ? Jarosław mógł go kupić
za złotówkę, ale wystawił go ponownie na sprzedaż. Oferty napływały z wielu krajów.
A on zdecydował, aby przekazać go w użytkowanie dla Muzeum Marynarki Wojennej.
Ten obiekt militarny został w gdyńskich rękach. Polany piknikowe na Oksywiu i Babich Dołach – pomysł Radnej Mariki, jednak kształt został zbudowany na podstawie ankiet stworzonych
i dostarczonych dla mieszkańców przez Kłodzińskiego. Skuteczność ankiet blisko 60%.

Sprawił, że działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Mikołaja Reja” od ul. płk. Dąbka obok delikatesów „ANNA” mogą iść do działek po płytach yomb (kilkaset metrów utwardzonej drogi).

Jarosław Kłodziński dla dzieci i młodzieży. Fundator stypendiów: naukowego i sportowego. Od roku 2016 pomysłodawca, fundator i organizator Sportowej Olimpiady Przedszkolaków
(za każdym razem 150-200 uczestników), Sportowych Potyczek Przedszkolaków (udział biorą dzieci i rodzice), konkursu fotograficznego ( 7 dni z życia dziecka ), Konkursu wiedzy o Kulturze Fizycznej, Konkursu wygraj Manewry Morskie, organizator licznych turniejów sportowych.
Dla szkół, przedszkoli i żłobków dostarczył za darmo 100 tysięcy kg jabłek (100 ton), gdy było embargo dla Rosji. Wspierał działalność dziecięcego klubu hokejowego Huks-Niedźwiadki. Specjalnie dla dzieciaków ufundował w szkole na Dąbka akwaria z rybkami, aby mogli podglądać podwodny świat. Miejsce licznie odwiedzane przez rodziców z dziećmi i dziadków
z wnukami. Fundator Różowych Skrzyneczek z podpaskami dla dziewcząt. Można je spotkać
w gdyńskich szkołach i miejscach publicznych. Współorganizator Festiwalu Iluzji. Założyciel Komitetu Społecznego w celu organizacji zbiórki dla Maksymiliana w roku 2023. Czterolatek potrzebuje protezę lewego przedramienia. Uważa, że trzeba pomóc jego rodzicom i to robi. Zbiórka zgłoszona do MSWiA. Maksiu na Sportowe Potyczki Przedszkolaków przyszedł
z mamą jako kibic. Jednak został zawodnikiem. Zyskał nasze serca swoją determinacją
i uśmiechem. Pomagamy. Datki dla niego w kwocie po 20.00, 30.00 i 50.00 wrzucali do puszki uczestnicy spacerów po bunkrach zorganizowanych przez Jarosława Kłodzińskiego.
100% wpływów zostało przekazanych na ten cel dla jego Rodziców Macieja i Oli w dniu
21 sierpnia 2023. Zebrano razem 2130.00 złotych. Coraz bliżej zakupu protezy. Orędownik
i propagator powstania nowych obiektów sportowych w Gdyńskich szkołach lub ich generalnych remontów. Dla przykładu nowe obiekty w SP 16, SP 44, SP 39, SP 6, SP 33, SP 20, SP 28 i wielu innych. Sprzyja działalności Zuchów i Harcerzy. W CKZiU 2 bezpieczny port znalazły Zuchenki ZHP po wydaleniu ich z jednej ze szkół. Zbiórki i szkolenia trwały przez kilka lat do awansu na harcerki. Czarna Czwórka z ZHR na terenie szkoły miała swoja bazę i magazyn sprzętu obozowego. Czasy, kiedy drużynowym był Marek Czuń. Nadal jesteśmy otwarci
na zorganizowaną działalność dzieci i młodzieży w mundurkach. Przez kilkanaście lat harcerze
z ZHR wspierali organizację wigilii i śniadań wielkanocnych za których organizację współodpowiedzialny był Jarosław Kłodziński. Zaprosił do Gdyni uczniów z Chojnic na konkurs geograficzny. Przy okazji wizyty uczniowie zwiedzili Port Wojenny Gdynia Oksywie a super atrakcją było wejście do okrętu podwodnego. Przewodnikiem po porcie MW był zapraszający.

Jarosław Kłodziński dla dorosłych i seniorów. Wyjątkowo empatyczny. Pomaga rodzinom
w trudnych sytuacjach. Mocno zaangażowany w pomoc pogorzelcom ze spalonego mieszkania na Pogórzu. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomaga rodzinom w dramatycznych sytuacjach. Wspiera działania stowarzyszeń zajmujących się dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami (Wiara i ŚWIATŁO) . Współrganizator Turnieju Boccia dla osób specjalnej troski razem ze Stowarzyszeniem DLACZEGO NIE. Fundator paczek żywnościowych i z chemią domową dla potrzebujących seniorów z Centrum Aktywności Seniora. Organizator przez kilka lat na Obłużu bezpłatnych zajęć ZUMBA i TY dla dorosłych, rodzin i seniorów. Współorganizator Wigilii i Śniadań Wielkanocnych razem z Bożeną Zglińską – Dyrektor Centrum Aktywności Seniora. Fundator oznakowanej Oksywskiej Ścieżki Turystycznej wokół Oksywia – ulubionego miejsca do spacerów wzdłuż ulicy Zielonej. Organizator festynu i ogniska ku pamięci Jana Pawła II. Nie odmówił pomocy dla zespołu wokalnego seniorek z Oksywia i Obłuża „Ależ babki” Szczególny sentyment i szacunek kieruje do zacnego seniora rocznik 1934 Ryszarda Wolińskiego. Zdecydowanego europejskiego lidera w oddanej krwi i osoczu jako Honorowy Dawca. Jarosław Kłodziński podjął inicjatywę nadania Panu Wolińskiemu najwyższego gdyńskiego wyróżnienia, medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Sukces cieszy tym bardziej, że znaczna część radnych temu pomysłowi była przeciwna, może dlatego, że nie mieli okazji poznać Pana Ryszarda bliżej.

Wyróżnienia. Marszałek województwa pomorskiego wręczył jemu medal z bursztynem za tytuł Samorządowiec Pomorza. Dwukrotnie otrzymał tytuł od Dziennika Bałtyckiego Osobowość Roku w Gdyni za organizację bezpłatnych i niezwykle popularnych spacerów po gdyńskich fortyfikacjach, drugie wyróżnienie za szybkie zorganizowanie wyprawy ratunkowej do Rytla
po przejściu gigantycznej trąby powietrznej. Z Gdyni do Gminy Dziemiany trafiły agregaty prądotwórcze i pół miliona złotych. To on spowodował tsunami pomocy dla mieszkańców Kaszub i Pomorza w ramach akcji „Gdynia Pomaga”. W plebiscycie dziennikarzy trójmiejskich został ulokowany w gronie 50 najbardziej wpływowych osób w Gdyni. Wyróżniony wpisem do encyklopedii „Who is Who” w Polsce dla osób aktywnych społecznie
i zawodowo. Nominowany do Nagrody Anody z Powstania Warszawskiego za sprawną akcję pomocową na Kaszubach po sierpniowej nawałnicy. Jego ekipa ratunkowa była tak duża,
że była potrzeba wynajęcia autobusu z Gdyni do Gminy Dziemiany. Wyjeżdżając do Gminy Dziemiany i Gminy Brusy Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek mówił na zbiórce przed Urzędem Miasta „Wy jesteście naszymi bohaterami, zróbcie tak, abyście wszyscy wrócili”. Byli doskonale wyposażeni: piły spalinowe i elektryczne, kaski, bluzy odblaskowe, mapy, warsztat naprawczy pił, zapas wody i żywności, młoty, siekiery i długie gwoździe. Pierwszym miejscem pomocy to był Rytel i współpraca z sołtysem Łukaszem Ossowskim. Ponownie spotkali się
po pięciu latach na konferencji naukowej poświęconej tamtym tragicznym wydarzeniom. Ekipa Kłodzińskiego jako pierwsza wyciągnęła wielkie drzewo z kanału Brdy w okolicy zapory Konigort, jedynie przy pomocy Jeepa i małej koparki usuwając konary drzewa zanurzonego
w wodzie. We dwóch stali na drzewie i konsekwentnie zmniejszali wagę zatopionego drzewa. Film z tej akcji obejrzało w internecie kilkadziesiąt tysięcy osób. Altruista – Bohater Czasu Wojny 2022 nadany przez Helską Fundację Sapere Aude za błyskawiczne zorganizowanie miejsc noclegowych dla 140 Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją.

Gdy wojna w Ukrainie wybuchła w czwartek to już w następnego dnia w szkole na Dąbka (CKZiU 2) było przygotowanych 140 miejsc noclegowych z kołdrami i poduszkami, kabiny natryskowe ze środkami higieny osobistej, punkty pierwszej pomocy medycznej, opieka psychologów i pedagogów, obecność tłumaczy języka ukraińskiego i rosyjskiego, był bufet szwedzki w którym można było sobie przygotować posiłki zimne i gorące. Pewnie, że nie mógł zrobić tego sam. Porwał do pomocy setki osób i wolontariuszy, którzy zapewnili funkcjonowanie „hotelu” na kilka miesięcy. Ostatnie osoby opuściły szkołę we wrześniu 2022 roku. Laureat Gdyńskiego Dyktanda A.D. 2014. Członek komitetu naukowego Konkursu wiedzy o Gdyni oraz autor pytań. Podczas strajków nauczycieli był chyba pierwszym Radnym, który poparł ten strajk odwiedzając szkoły ze skrzynkami pełnymi jabłek (SP 6, SP 33, SP 44,
SP 43, SP 28, V LO). Otrzymał liczne podziękowania za pomoc od instytucji samorządowych (Polski Czerwony Krzyż za wspieranie Honorowych Dawców Krwi) i klubów sportowych (WKS „FLOTA, UKS DRAGON, UKS OPTY, UKS GALEON, SI ARKA GDYNIA, EJSMOND CLUB, SPORT MASTER, MDK GDYNIA, KS BOMBARDIER), Przyjaciel Judo, Boksu, Piłki Nożnej, Koszykówki, Gimnastyki, gier Karcianych, Żeglarstwa oraz Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Fundator płyty w hołdzie i z szacunku dla starszych
od siebie koleżanek i kolegów, którzy sadzili las na Oksywiu w latach 50. XX wieku. Płyta znajduje się na kamieniu przy ul. Bosmańskiej przy wjeździe do ul. Granatowej.

Wykształcenie i umiejętności. Absolwent Przedszkola nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 33
na Oksywiu
za czasów, gdy dyrektorem był Wacław Rędziak. Ukończył Technikum Gastronomiczne w zawodzie kucharz na ul. Morskiej (ZSHG) Następnie zasadnicza służba wojskowa w Ustce – CSSMW 13. kompania, w Gdyni – WSMW, później AMW. Nie są jemu obce terminy z żargonu wojskowego: Kotek, Tygrys i Sandokan. Dalsze wykształcenie
to Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni i Zarządzanie Oświatą. Akademia Pedagogiczna (obecnie uniwersytet) w Słupsku i Przygotowanie Pedagogiczne. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – licencjat, magisterium i doktorat. Wszystkie poziomy studiów ukończył z wyróżnieniem. Podczas studiów był reprezentantem uczelni
w Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Warszawie, gdzie był we władzach jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Podczas studiów organizator między innymi Mistrzostw Polski Doktorantów w siatkówce plażowej o Puchar Prezydenta Gdyni w Łodzi. W Gdyni zorganizował Ogólnopolski Zjazd Doktorantów ze wszystkich państwowych uczelni. Nauczyciel akademicki na AWFiS w Gdańsku (historia kultury fizycznej) oraz Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku (gastronomia i hotelarstwo). Posiada licencje pilota wycieczek. W PTTK Gdynia o/morski prowadził szkolenia dla przyszłych pilotów wycieczek, miejskich oraz terenowych przewodników turystycznych po Kociewiu i Kaszubach. Wówczas był wojewódzkim egzaminatorem kandydatów na pilotów wycieczek.

Doświadczenie zawodowe: Przeszedł cały cykl pracownika w gastronomii. Od pomocy kuchennej, przez młodszego czeladnika, czeladnika, młodszego kucharza, kucharza, starszego kucharza i mistrza w zawodzie kucharz. Posiada uprawnienia szkolenia nowych kadr gastronomicznych. Założyciel jednej z pierwszych w Polsce autentycznych firm cateringowych PARTY – SERVICE. Jego firma organizowała bankiety i promocje polskiej turystyki
w polskich ośrodkach za granicą (ambasady, konsulaty, domy kultury polskiej) Współpracował
z oddziałami Polskiej Organizacji Turystycznej w Kopenhadze, Brukseli, Pradze, Berlinie
i Paryżu
. Był wizytówką polskiej kuchni na Europalia 2002 w Brukseli, Gandawie
i Luksemburgu
. Razem z Pomorską Izbą Turystyki zorganizował koncert promocyjny w Grand Royal Opera w Liege (Belgia) – występu zespołu kaszubskiego „Neptun” z AWFiS w Gdańsku oraz uroczysty bankiet wykonany z polskich produktów i napojów. Należy pamiętać, że wówczas Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej i takie wydarzenia to był szczyt organizacyjny. Obsługiwał polskie misje turystyczno – gospodarcze do Szwecji, Danii i krajów Beneluxu.
W dniu 1 maja 2004 roku ugotował razem z kucharzami z Klubu Szefów Kuchni w jego wielkim garnku (4000 litrów) potrawę o nazwie Euro Mega Bigos – 1500 kg potrawy
w jednym garnku. Wydano wówczas ponad 3 tysiące porcji. Działo się to przy Akwarium Morskim na Molo Południowym. W tym samym miejscu ugotował tonę grochówki na Zjazd Kaszubów. Do niego należy pierwszy Rekord Europy w smażeniu jajecznicy (z 1500 jajek)
a także rekordowe porcje zupy wiśniowej, rybnej, flaków, gulaszu z borowików i zupy truskawkowej. Przy niektórych rekordach towarzyszyli jemu śp. Maciej Kuroń i Robert Makłowicz. Za każdym razem przychód z gotowania był przeznaczany na cele dobroczynne. Obecnie (06-08.2023) zorganizował zbiórkę finansową dla czteroletniego Maksymiliana z Gdyni na protezę lewego przedramienia, którego nie ma. Przygotowywał potrawy dla dwóch Prezydentów Polski: Aleksandra Kwaśniewskiego (Poligon Rakietowy) i Lecha Kaczyńskiego (konwent w hali Olivia). Po zakończeniu kariery w gastronomi oraz tej naukowej napisał wiele artykułów publicystyczno – naukowych do lokalnych i zagranicznych periodyków. Obecnie od kilkunastu lat pracuje na stanowisku kierownika administracyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (CKZiU 2). (przedtem ZSO nr 4, XIII LO
i Gimnazjum nr 14) i SP41. Jarosław jak opowiada wykonywał wiele profesji: był kierowcą, kucharzem w żłobku, maserem w rzeźni, „rozbieraczem” półtusz trzody chlewnej i dziczyzny, wyprawiał skóry, masażystą, stawiał rusztowania, kosił trawniki, odbierał poród cielaka
i źrebaka, przez kilka lat był cieciem w kamienicy, który zamiatał chodniki i klatki schodowe
a zimą latał z szuflą i odgarniał śnieg. W swojej karierze był kierownikiem Klubu Kultury „Dziupla” na Obłużu. A potem przedstawicielem handlowym rozprowadzającym artykuły piśmiennie – długopisy, ołówki, gumki i artykuły biurowe.

Praca zawodowa w CKZiU 2. Ta szkoła wyróżnia się za sprawą Jarosława Kłodzińskiego na tle innych szkół gdyńskich. Na terenie szkoły znajduje się kilkadziesiąt miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 25 miejsc postojowych dla motocykli i rowerów. Wokół budynku zadbał o posadzenie ponad 1000 mb żywopłotu i szlachetnych krzewów (co 15 metrów inny gatunek) oraz kilkuset drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych tak, aby w przyszłości
na terenie szkoły powstało arboretum – czyli mały ogród botaniczny. Przy wejściu do budynku szkolnego znajduje się oczko wodne z mini fontanną. Dekadę lat temu Jarosław Kłodziński zakupił kolorowe rybki, które oglądają rodzice z dziećmi i dziadkowie z wnukami. Zimową porą obserwowanie rybek jest utrudnione, dlatego ufundował 4 akwaria (największe 300 litrów),
aby przez cały rok dzieciaki mogły oglądać ziemiojady brazylijskie, pielęgnice, żaby, glonojady wraz z olbrzymim osobnikiem. Pokrywa koszty utrzymania i pokarmu dla rybek.
Na terenie szkoły gniazda ma kilkanaście gatunków ptaków i żyje kilka gatunków ssaków. Budynek szkolny jak wiele innych w Gdyni przeszedł pełną termomodernizację.

Tylko kilka placówek może pochwalić się strzelnicą pneumatyczną, jednak automaty tarczowe
(jeżdżące do strzelca) są tylko w CKZiU 2. Zadbał o remont generalny hali sportowej. Uzgadniał wersję ostateczną wyposażenia sali i jakość parkietu na drewnianych legarach. Kilka milionów złotych zwraca się w jakości prowadzonych lekcji wychowania fizycznego, bezpieczeństwie uczniów i nauczycieli. Uczniowie mają do dyspozycji hale sportową o wymiarach boiska do piłki ręcznej, (ponadto linie do siatkówki i koszykówki) salkę z lustrami do tańca, salę ze stołami do tenisa stołowego, wspomnianą strzelnicę, siłownię z atlasem, siłownię ze sztangami. Od kilku miesięcy w szkole funkcjonuje nowoczesne dojo – salka do judo o powierzchni 220 metrów kwadratowych UKS DRAGON. Na hali sportowej odbywają się treningi młodych gimnastyczek ze SPORT – MASTER, zajęcia piłkarskie SI ARKA GDYNIA, wcześniej był EJSMOND KLUB. Adepci karate pod nadzorem Marka Bajkowskiego. Przez kilka miesięcy w roku trwają rozgrywki Trójmiejskiej Ligi Koszykówki seniorów i seniorek. Organizowane są treningi strzelectwa pneumatycznego, futsalu i gier zespołowych. W piątki swoje treningi mają dziewczynki z Młodzieżowego Domu Kultury. Do tradycji weszły turnieje ogólnopolskie
i międzynarodowe w siatkówkę kobiet oraz mężczyzn, m.in. Kaszubska Liga Minisiatkówki czy Festiwal Piłki Siatkowej. Hala sportowa gości pięściarzy walczących na ringu, judoków
na matach czy karciarzy przy stolikach. Prawie od dziesięciu lat ta szkoła i Jarosław Kłodziński są partnerami przy organizacji Opener Festival. Kilka lat temu ściągnął do Gdyni i znalazł miejsce garażowania pojazdów dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy mają w budynku szkoły biuro, prowadzą szkolenia, magazynują sprzęt i pojazdy
z karetką ratunkową włącznie. Jarosław Kłodziński jest pomysłodawcą i organizatorem Sportowych Potyczek Przedszkolaków (pierwsza sobota czerwca) oraz Sportowej Olimpiady Przedszkolaka (ostatni czwartek września) w których udział brały dzieci z takich przedszkoli: 11, 18, 30, 35, 43, 47, 48, 49, 60, ochronki przedszkolnej i MDK. Dzieci otrzymały medale
i słodycze, a placówki nagrody rzeczowe związane ze sportem. Obie imprezy odbywały się
z ceremoniałem olimpijskim i pod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Olimpiady przedszkolaków odbyły się także w SP 31 i na sali judo UKS Galeon. Do tej pory udział brało ponad tysiąc dzieciaków z ich rodzicami.

W czerwcu 2023 otwarto przygotowany przez Jarosława Kłodzińskiego najmłodszy w Polsce schron przeciwlotniczy dla mieszkańców Gdyni. Prace adaptacyjne trwały blisko pół roku
i kosztowały prawie 100 tysięcy złotych. Sponsorem wielu prac był tajemniczy pan Tomasz. Schron posiada 60 miejsc noclegowych, wszystkie systemy podtrzymujące życie. Został stworzony jako Centrum Edukacyjne przetrwania dla gdyńskiej młodzieży. Powierzchnia schronu to 600 metrów kwadratowych, a w nim ponad 20 pomieszczeń.

Pan Jarek regularnie bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Dba o dobrą kondycję szkolnych finansów. Wynajmuje dla podmiotów zewnętrznych wszystkie wolne powierzchnie. W CKZiU 2 swoje miejsce na ziemi znalazły takie firmy: studio fotograficzne, sklep internetowy z ubrankami dla zwierząt ADIDOG, sklep internetowy z modą dziecięcą i damską, automaty vendingowe. We wrześniu 2023 roku na hali sportowej odbędą się Mistrzostwa Kaszub i Pomorza w Baśkę Czerwoną organizowane przez Jarosława i Pucką Ligę Baśki. Nagrodami będą medale, puchary, nagrody rzeczowe i finansowe.

Sport i rekreacja. Tak jak napisano wcześniej Jarosław Kłodziński posiada stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej, pośrednio nauk o człowieku i nauk medycznych. Jest instruktorem Nordic Walking, Samoobrony i Strzelectwa Pneumatycznego. To były zawodnik sekcji judo w Wojskowym Klubie Sportowym „FLOTA”. Był wnioskodawcą przyznania temu zasłużonemu w Polsce klubowi sportowemu najwyższego gdyńskiego odznaczenia jakim jest medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Podczas Gali w Teatrze Miejskim wygłosił laudację. Medale otrzymali także medaliści olimpijscy Tadeusz Mytnik i Jerzy Greszkiewicz. Podczas kariery zawodniczej zdobywał medale na Mistrzostwach Polski Juniorów i w turniejach zagranicznych. Może nosić czarny pas czyli stopień mistrzowski. Jego pierwszym trenerem judo był Kazimierz Chrabąszcz, na obozach kadry narodowej Marek Rzepkiewicz. Rówieśnikami, którzy nadal walczą na macie Masters są m.in. Jacek Czarkowski, Adam i Jarek Poździk, Jarek Niewiadomski. Jest organizatorem wielu znacznych imprez sportowych: Międzynarodowy Turniej Bokserski razem z KS „Bombardier”, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt, Kaszubska Liga Siatkówki razem z Gdyńska Akademia Siatkówki, Konkurs wiedzy
o Kulturze Fizycznej, Konkurs wiedzy o Gdyni, Turniej „Wygraj Manewry Morskie” w którym funduje stypendia sportowe i naukowe, Organizator turniejów piłki nożnej – Futsal, turniejów piłkarskich na trawie, pomysłodawca i organizator Spartakiady 4 Dzielnic (Oksywia, Pogórza, Obłuża i Babich Dołach) w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych. Pomysłodawca
i organizator pieszych rajdów promujących Kaszuby i Jubileusz Gdyni (Rajd Zimowy, Rajd Kaszubski, Spacer po Kępie Oksywskiej, Rajd śladami Obrońców Kępy Oksywskiej) razem
z OPEC Gdynia i Akademia Marynarki Wojennej. Na prośbę jednego z admirałów zabiega
o drogę rowerową od Estakady Kwiatkowskiego do AMW i Portu Wojennego Oksywie. Część drogi już wykonano, kolejny odcinek będzie zrobiony przy okazji remontu ul. Unruga. W swoim życiorysie ma epizod zdobycia medalu w zawodach Strong Man, które organizowali Mariusz Pudzianowski i Jarosław Dymek. Wygrał tzw. spacer farmera i utrzymał najdłużej w poziomie ręce z obciążeniem 2 x 2 kg. Współorganizator dwóch Zlotów Motocyklowych Harley Davidson na Kolibkach. Organizator i uczestnik Rajdu Pieszego na dystansie 100 km z Łeby
do Gdyni przez Dębki, Żarnowiec, Porąb, Sobieńczyce, Mechowo, Połczyno i Mrzezino. Organizator i uczestnik Drogi Krzyżowej ze Stegny do Gdyni (77 km). Przez 2 lata trenował biegi, przez 2 lata trenował rzut młotem, przez 8 lat trenował judo. Uczestnik biegów ulicznych na 10 km. Organizator spacerów Nordic Walking po plaży i po lasach. Kilkukrotny uczestnik marszów na orientację Harpagan. Aktywny piechur po polskich górach. Zaawansowany badacz obiektów militarnych, bunkrów, twierdz wojskowych i podziemi. Był w podziemnych kompleksach: Czech, Słowacji, Niemiec, Polski (Riese, MRU, Twierdza Gdańsk, Darłówko, Gdynia i wiele innych). Współautor mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”.

Działalność charytatywna dla ludzi. Doskonale wie, że trzeba pomóc człowiekowi, który sobie nie radzi w życiu. Pomocy też potrzebują psy i koty, które znalazły się w trudnym położeniu. Inicjator założenia Fundacji Pozytywne Pomorze. Jarosław Kłodziński, gdy prowadził firmę cateringową Party – Service organizował i finansował wigilie dla osób w dużej potrzebie. Blisko dwie dekady temu stał się dobrym duchem organizacji Wigilii i Śniadań Wielkanocnych dla samotnych u O.O. Franciszkanów organizowanych przez Prezydenta Gdyni. Przez wiele lat uczestniczyło w poczęstunku po tysiąc osób. Obecnie liczba ta trochę się zmniejszyła. Dwa lata temu ufundował dwie Lodówki Społeczne (małą na zewnątrz budynku i dużą w środku), która stoi przy ul. Dąbka 207. Wsad do lodówki w ilości 20% pochodzi od przypadkowych osób, reszta pochodzi z funduszy Jarosława. Do tej pory wydano w ramach tej lodówki ponad 9 tysięcy porcji jedzenia (zupy, II dania, owoce, konserwy, kanapki, sałatki). Obecnie tygodniowo wydają ponad 100 porcji jedzenia. Z jego doświadczenia korzystają twórcy lodówek społecznych we Wrocławiu i w Kościerzynie. Gdy było embargo na owoce do Rosji rozwiózł do gdyńskich szkół, przedszkoli i żłobków ponad 100 tysięcy kilogramów jabłek. Z owocowej pomocy skorzystały szkoły podstawowe nr: 6, 10, 12, 16, 18, 28, 31, 33, 35, 43, 44, 45, 47, 48 oraz II LO, VLO, CKZiU 2, ZSHG, CKZiU 1, CKZiU 3, ZS Ekonomicznych, ZS Plastycznych, ZS Chłodniczo – Elektronicznych, ZS Chemicznych, Ochronka dla dzieci na Oksywiu, żłobki Królestwo Maciusia Moniki Ceplin i wiele innych. Są takie dwa dni w roku, kiedy niesie radość tym najmłodszym. Od kilku lat do Przedszkola nr 11, którego jest absolwentem przychodzi Święty Mikołaj. Tańczy z dziećmi, bawi się z nimi i przepytuje z wiedzy o przedszkolu i Gdyni. W worku zawsze ma pełno prezentów i słodycze. Drugi dzień to Bal Noworoczny wówczas gra Biskupa, który zabawia dzieci. Właściwie jest jeszcze trzeci dzień to przedszkolne i szkolne festyny. Tradycyjnie w PS 11 i w PS 35 oraz w SP 33, SP 28 i CKZiU2. Kłodziński był pomysłodawcą i organizatorem festynu oraz turnieju piłkarskiego „Gramy dla dzieci
z Hospicjum”.
W okresie Święta Zmarłych aktywnie uczestniczy w zbiórce datków do puszki
na rzecz Gdyńskiego Hospicjum dla dzieci i dorosłych na Oksywiu. To pomysłodawca
i wykonawca Oksywskiej Ścieżki Turystycznej wokół Oksywia a szczególnie ulubionej wśród mieszkańców jej części wzdłuż ulicy Zielonej. Ulubionego miejsca na spacery mieszkańców Oksywia, Obłuża, Pogórza i Babie Dołów. Kilkukrotnie był wolontariuszem na obozach dla osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (Stowarzyszenie Wiara i Światło) w Łyśniewie koło Sierakowic. Będąc właścicielem Party Service ufundował tygodniowy pobyt dzieci specjalnej troski w ośrodku „Cedron” w Wejherowie. Fundator paczek świątecznych dla rodzin z tego stowarzyszenia. Fundator paczek dla seniorów z Gdyni oraz dla polskich rodzin, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Prowadził pomiary somatyczne do doktoratu w: Słupsku, Lęborku, Wejherowie, Szemudzie, Gdyni, Rumi, Wejherowie i Szymbarku. Od wielu lat wolontariusz w sztabach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, od kilku lat fundator atrakcyjnych voucherów do licytacji: spacery po podziemiach Gdyni czy noclegi w schronie. Jeszcze kilka słów o Budżet Obywatelski 2019 roku. Wycofał wtedy z puli 7 wniosków, które były przeznaczone głównie dla dzieciaków i seniorów. Wówczas zmierzył się z mega hejtem
w internecie wywołanym przez radnych z dzielnicy (konkurencyjne wnioski) i ich trolle na FB. Jednak to był najpiękniejszy Budżet Obywatelski w jego życiu. Najpiękniejszy, bo wszystkie projekty dla dzieci i seniorów wygrały, zanim rozpoczęło się głosowanie. Po wycofaniu wniosków zgłosili się dobrzy ludzie, którzy zaproponowali pomoc organizacyjną i finansową.

Działalność charytatywna dla zwierząt. W ich domu przez 19 lat była śliczna Psotka znaleziona w lesie koło Koleczkowa. Obecnie zdecydowali się na adopcję Franka (teraz ma
3 latka). Przedtem w domu był chomik, królik Eustachy, szczurki, żółwica Skorupka oddana dla dziewczynki z licznymi alergiami. Od 10 lat Jarosław jest organizatorem i fundatorem zbiórek karmy suchej i mokrej oraz kocy, ręczników dla Schroniska dla Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni. Zbiórki organizowane w szkołach, przedszkolach, żłobkach i uczelniach wyższych, takich jak: Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski. Ostatnio
w gminie Szemud. Jednak dary z tych zbiórek trafiły też do przytuliska w: Redzie, Bojanie, Sopocie, Dąbrówce k/ Wejherowa i Radys na Mazurach. Przejechał w dwie strony prawie 1000 km by zawieźć do Radys dary dedykowane dla wolontariuszy ratujących psy i koty, które przeszły piekło zadane przez ludzi. Była to taczka, worki na śmieci, grube rękawice, opatrunki, witaminy, środki dezynfekujące, karma sucha i mokra, żywność wysokokaloryczna dla ludzi.
Co pół roku do „Ciapkowa” trafia ponad pół tony jedzenia, setki kocy i ręczników, smycze, gryzaki, ubranka i zabawki. Jarosław wspiera też Kocie Mamy opiekujące się schorowanymi, starymi kotami. Dostarcza im dobrej jakości karmę, legowiska i zabawki.
Gdy zachodzi taka potrzeba „wzywa” weterynarza i czasami koty są kierowane na obserwację. Zimą mogą liczyć na ocieplone budy i regularne wizyty. Aby zapobiec gwałtownemu
i niekontrolowanemu rozmnażaniu koty są leczone i sterylizowane. Znajdują się na to fundusze . Niewielu wie, że Jarosław Kłodziński jest rolnikiem i ma nadany numer producenta. Pole uprawiane jest dla zieleniny i wielozboża, które są przeznaczane dla leśnych zwierząt: saren, jeleni i zajęcy. Zimą zwierzaki mogą liczyć na siano, wodę, ziarno i solne lizawki.

Ekologia. Uczestnik i prelegent na Pomorskim Forum Ekologicznym. Wystąpienie
na Międzynarodowym, Samorządowym Forum Gospodarczym w Mikołajkach. Autor nasadzeń w miejscu pracy: ok. 1000 mb żywopłotu oraz kilkuset drzew liściastych i iglastych. Na terenie CKZiU 2 żyje kilkanaście gatunków ptaków i kilka gatunków zwierząt. Mają budki, domki
i karmniki. Na terenie szkoły znajduje się poidełko z zimną i gazowaną wodą (kranówka z Gdyni, ze źródeł głębinowych) Zimową porą dokarmia leśne zwierzęta. Prowadzi zbiórki dla zwierząt
w schroniskach, głównie dla „Ciapkowa” w Gdyni. Zapewnia pomoc dla osób zajmujących się kotami z wolnego wybiegu.

Sprawy duchowe. Mentalnie związany z najstarszą parafią na Oksywiu. W latach 80. XX w. animator Ruchu Oazowego Światło Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Przeszedł pełną formację. To z jego inicjatywy Rada Miasta Gdyni nadała nazwę Plac
ks. Franciszka Blachnickiego na Oksywiu
u zbiegu ulic Dąbka i Arciszewskich. Wspierał organizację rekolekcji letnich dla dzieci i młodzieży (oazy) na Kaszubach w okolicach Sianowa. Niestety obecnie Ruch Światło Życie to kolebka partyjniactwa i niewiele ma wspólnego
z ideałami Ojca założyciela. Pomysłodawca i organizator Morskiej Drogi Krzyżowej ze Stegny do Gdyni (77 km) razem z O.O. Franciszkanami. To Kłodziński stoi za pierwszą w Polsce Drogą Krzyżową brzegiem morza w stanie wojennym (kwiecień 1982). Obecnie pokutnicy wychodzą z parafii św. Michała Archanioła na Oksywiu i podążają na Babie Doły. Był pieszym pielgrzymem z Torunia do Częstochowy, prawdopodobnie pierwszym pątnikiem z Gdyni
do Częstochowy z Gdańską pielgrzymką, z Gdyni do Wejherowa i z powrotem, z Gdyni
do Swarzewa, z Gdyni do Sianowa. Jest fundatorem przydrożnego krzyża przy
ul. Benisławskiego w Gdyni – miejsce ołtarza w trakcie Bożego Ciała, poświeconego przez
śp. ks. Marka Wende. Jest to krzyż dziękczynny za wybudzenie. Osoby, które znają termin „życie po życiu” to zrozumieją. Krzyż, który stoi na Osada Rybacka także pochodzi od Jarosława. Był niesiony podczas drogi krzyżowej przez pątników brzegiem morza, w sztormie na Babie Doły pod koniec lat 90. XX wieku.

Związek Miast i Gmin Morskich. W roku 2019 Rada Miasta i Prezydent Gdyni delegowała Jarosława Kłodzińskiego do Związku. Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków jednogłośnie został wybrany do Zarządu Związku. Od razu przystąpił do zwiększenia roli Związku
w przestrzeni publicznej. Na pierwszy front poszedł periodyk – wydawnictwo „Czas Morza”. Pisał artykuły na różne tematy. Dał przykład innym delegatom. Obecnie publikowane są teksty
z życia gmin, powiatów i miast grodzkich. Jest pomysłodawcą, autorem pytań i zadań praktycznych 4. Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu. Pierwszy był skierowany do szkól podstawowych i średnich w Trójmieście. W tym roku zyskał miano 3. Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu dla trzech województw: pomorskiego, zachodnio – pomorskiego i warmińsko
– mazurskiego. Pomorska Kurator Oświaty przyznała dla laureatów Konkursu po 3 dodatkowe punkty na świadectwie szkoły podstawowej. Eliminacje odbyły się w szkołach, półfinały
w Gdyni i Kołobrzegu a Gala Finałowa w Szczecinie. W następnym roku ta impreza zyska miano Krajowej Olimpiady Morskiej skierowanej do uczniów z 3 województw. Prowadzącym półfinały i galę finałową będzie dr Jarosław Kłodziński. W przyszłym roku w Krajowej Olimpiadzie Morskiej 2024 będą mogły wystartować dzieci i młodzież z Kaszub oraz całego województwa pomorskiego.

Skuteczny i Bezpartyjny Radny dla Gdyni, Kaszub i Pomorza.

Aktywny działacz Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Part Gdynia. Żona Celina przygotowuje dzieci do Konkursu Rodnô Mòwa w Chmielnie. Jarosław często jest w jury konkursowym szkolnych eliminacji tego konkursu. Publikował artykuły krajoznawcze
i historyczne w periodyku kaszubskim Gdinskô Klëka, i gdyńskim Iksie. Organizator Rajdu Kaszubskiego z praktycznymi zadaniami dla drużyn na trasie maratonu czyli ponad
40 kilometrów. Zorganizował przegląd zespołów kaszubskich w Gdyni przy okazji wręczenia Flagi Europy. Na Zjazd Kaszubów w Gdyni ugotował 1000 litrów grochówki, którą całą bezpłatnie rozdał wśród zebranych. Podczas jednego z Jarmarków Dominikańskich w Gdańsku zorganizował występy zespołów kaszubskich i pokazy walczących wojów średniowiecznych. Organizator ekstremalnej Morskiej Drogi Krzyżowej wiodącej po oksywskiej plaży od kościoła pw. Św. Michała Archanioła, przez parafię na Babich Dołach do kościoła pw. Ducha Świętego. Założyciel młodzieżowych grup oazowych w oksywskiej parafii. Przeszedł całą formację młodzieżową i oazy rodzin. Pomysłodawca i organizator akcji „Podziel się pluszakiem”
z dziećmi na Kaszubach. Dostarczył maskotki do Gminy Przodkowo, do Kościerzyny, Garczyna, do Nakli koło Bytowa, Trąbek Wielkich. Po sierpniowej nawałnicy aktywnie włączył się w pomoc poszkodowanym. Zaraz po tragedii zorganizował wyprawę ratunkową do Rytla. Współpracował razem z sołtysem Łukaszem Ossowskim. Wpierw usuwali powalone drzewa z posesji prywatnych. Potem zostali skierowani w okolice Kanału Brdy. Tam dowodził grupą 60 wolontariuszy, mieszkańców Gdyni i okolic Rytla, m.in. z miejscowości Gutowiec razem z ich sołtysem. Sam wyznaczył zadanie dla nich i dla siebie – oczyszczenie z powalonych drzew z terenu pomiędzy kanałem Brdy a drogą do Konigortu. To przy tej zaporze wyciągnęli jako pierwsi wielkie drzewo z nurtu kanału. Najpierw pocięli je stojąc na nim na kawałki
i sukcesywnie konary były wyciągane na brzeg. To był ten czas, kiedy operację Rytel wizytował wojewoda pomorski razem z ministrem A.M., a myśmy tam nadal pracowali. W następnych dniach pomagali w usuwaniu drzew i szkód w Gminie Dziemiany i okolicach (Dziemiany, Krojanty, Brusy, Lamk, Orlik, Trzebuń, Lampkowo, Zimny Dwór, Turzonka (tam oczyścili drogę dzieci do szkoły w Kaliszu), Borsztal, Dywan, Wilczewo, Dunajki. Oczyścili z drzew drogę z m. Trzebuń do m. Zimna Kawa. Do tych miejsc dostarczyliśmy ponad 5 ton żywności, środki chemii gospodarczej i ubrania. W Lipuszu i Sulęczynie nasze działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew. Do Gminy Dziemiany szybko dotarły z Gdyni agregaty prądotwórcze, a po zdaniu relacji naocznego świadka (Jarosław Kłodziński) prezydent Gdyni podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla Gminy Dziemiany w wysokości 500 tysięcy złotych. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie przyznało Ochotniczej Straży Pożarnej z Sulęczyna nagrodę Srebrna Tabakiera im. Antoniego Abrahama. Laudacje na cześć Strażaków wygłosił
dr Jarosław Kłodziński. W prezencie od laudatora OSP Sulęczyno otrzymało piłę łańcuchową wraz z oprzyrządowaniem. W roku szkolnym po nawałnicy Jarosław Kłodziński razem
z dyrekcją V LO w Gdyni (Dorota Dunst) zorganizowali autokarowy wyjazd młodzieży z klasy policyjnej do Nadleśnictwa Lipusz by pomagać leśnikom po nawałnicy. Kłodziński buduje małe siedlisko w Gminie Szemud. Z uwagi na brak funduszy sam wykańcza domek w środku
i na zewnątrz. Był murarzem, stolarzem, ocieplał dom od środka
i na zewnątrz na rusztowaniu. Jarosław uczestniczył w dożynkach w Szemudzie oraz składał kwiaty na mogile Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kielnie razem z Moniką Kalkowską (mat podchorąży Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni). Kwiaty były składane
w imieniu Prezydenta Gdyni i Rady Miasta. Zabawy sylwestrowe (1999-2002) w Warznie koło Kielna przy siarczystym mrozie organizowane przez Party – Service Jarosław Kłodziński zapisały się w kanonie gastronomicznych imprez ekstremalnych, gdzie losowane wśród gości były wierne kopie obrazów Rembrandta. Tam też była organizowana obsługa zagranicznych gości ze statków wycieczkowych cumujących w Gdyni. Gospoda pod Koziołkiem w Nowym Dworze Wejherowskim to nowy obiekt gastronomiczny stworzony i wypromowany przez Party – Service Jarosław Kłodziński Wielu okolicznych mieszkańców zarabiało na organizowanych zabawach i weselach. Kilkukrotnie zaprosił dzieci z Kaszub na wycieczkę po Gdyni podczas których był przewodnikiem po mieście. Dzieci miały także możliwość obejrzenia meczów
w Gdynia Arena. Z zaproszenia skorzystały wówczas dzieci ze szkoły w Strzebielinie, Starogardu Gdańskiego, Chojnic, Bobowa koło Skórcza i Rytla. Zaproszenie nadal jest aktualne dla kaszubskich dzieci po uprzednim uzgodnieniu terminu. Jego żona Celina prowadzi zajęcia marynistyczne dla uczniów w Akwarium Morskim w Gdyni używając języka kaszubskiego. Dzieci mają możliwość poznania podwodnego świata ryb i roślin.

Pikniki rybne. Mieszkańcy Gminy Choczewo, Krokowa, Gniewino i Przodkowo!! Pamiętacie imprezę z wielkim garnkiem i zupą rybną o pojemności 1000 litrów? A setki potraw z ryb w małych, plastikowych pojemnikach: sałatka śledziowa, śledź w oleju, śledź
w śmietanie, łosoś w galarecie, pstrąg w galarecie, dorsz w sosie greckim, których mogliście najeść się za darmo a wiele porcji jeszcze zabrać do domu? To była wielka, rybna uczta przygotowana przez kuchmistrza Jarosława Kłodzińskiego z Unijnych Funduszy. Do „ryby” śpiewał m.in. śp. Zbigniew Wodecki . Tak w telegraficznym skrócie żywot jednego człowieka. Ostatnio pojawiły się nowe moce przerobowe, trochę wolnego czasu, wzrasta odpowiedzialność za przyszłość polskich dzieci i wnuków. Wielu z Was widzi dramat Polski i jego mieszkańców. Są pewne przemyślenia, aby temu zaradzić. Czas na podjęcie trudnych decyzji. Życzę Wam wielu oznak zdrowia i wielu przyjemności.

Jak widać Jarosław Kłodziński posiada olbrzymie doświadczenie samorządowe, zawodowe
i społeczne. Jego wiedza, umiejętności i konsekwencja w działaniu pozwala działać na wielu frontach. W oczach wielu społeczników Radny zasługujący na wielkie uznanie. Może czas najwyższy podzielić się zaangażowaniem poza województwem pomorskim. Jak sam twierdzi, zawsze znajdzie się w pracy społecznej czas dla obecnego miejsca pracy – CKZiU 2, przedszkolaków, uczniów, młodzieży, studentów i ich Rodziców a także dla seniorów oraz osób, które wybrały rolę singla. Nie jest tajemnicą, że Radny Gdyni może bardzo dużo i jeżeli się chce można uczynić wiele dobra dla ludzi i zwierząt. Natomiast Poseł czy Senator tychże możliwości kształtowania otoczenia ma o wiele więcej. Może to jest przyszła droga do samorealizacji, spełniania marzeń swoich i innych osób, by żyło nam się zdecydowanie lepiej.

Radny Miasta Gdyni z okręgu I : Obłuże, Pogórze, Oksywie i Babie Doły. W ostatnich wyborach do Rady Miasta Gdyni wygrał okręg wyborczy z ilością głosów ponad 3 300, co dało jemu trzeci wynik w Gdyni zaraz za wiceprezydentami Michałem Guciem i Markiem Stępą.

Kontakt klodzinski.jaroslaw@wp.pl lub 601 65 88 12 Obietnice wyborcze 2018 roku wykonane w 90 %. Pozostałe w poczekalni. Wkrótce remont ul. Unruga, stadionu lekkoatletycznego, boiska do rugby w CKZiU 2.

Więcej znajdziesz na: www.klodzinski.info.pl ; www.f-pp.pl ; www.gdynia.pl www.kochamgdynie.pl ; Ratusz, FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100000745684981
BEZPARTYJNY, SKUTECZNY RADNY DLA GDYNI, KASZUB I POMORZA.

Opinie o działalności dra Jarosława Kłodzińskiego.


Opinie o Jarosław Kłodziński
1.Albanowicz Mirosława. Mieszkanka Oksywia.

„Brawo Jarek jesteś wielkim społecznikiem nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Potrafisz zaskakiwać, jeszcze raz wielkie brawa dla ciebie….”
2.Aleksak Czesław. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, part Gdynia.

„Jarosław Kłodziński – społecznik i filantrop, miłośnik sportu i wiedzy o regionie morskim, aktywista na wielu kierunkach i obywatel, co mało mówi a dużo i bezgłośnie czyni. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy znam tego obywatela Gdyni, odpowiedziałbym że owszem, ze strony bardzo pozytywnej. Jego gotowości do natychmiastowego działania, racjonalności w zakresie inicjatyw społecznych, na pewno wielu mu zazdrości. Kiedyś był w Polsce wschodniej pożar zagrażający klęską miejscowemu środowisku przyrodniczemu, Jarosław natychmiast głosi gotowość pomocy wraz z drużyną pożarniczą. Była gdzieś klęska żywiołu huraganu czy trąb powietrznych, Jarosław organizuje od razu zespół ratowniczy do usuwania szkód i jedzie na miejsce. Niedaleko mojego miejsca gdzie mieszkam, jest dziurawa droga wewnętrzna i chodnik, gdzie jest kilku użytkowników lub współwłaścicieli, którym było trudno osiągnąć porozumienie w sprawie remontu. Jarosław doradził i przeprowadził, żeby rada dzielnicy wybudowała dodatkowy, niezależny chodnik i niepełnosprawni odtąd bezpiecznie na swoich wózkach już jadą. Jarosław daje piękny, choć coraz mniej modny, przykład ofiarności w pracy społecznej. Chwała mu za to! Czesław Aleksak – mieszkaniec Oksywia”
3.Aleksiak Małgorzata. Do roku 2022 Dyrektor Przedszkola nr 43 „Jantarek” Oksywie Dolne.

„Wieloletnie inicjatywy podejmowane lub współorganizowane przez dr. Kłodzińskiego (organizacja Olimpiad Przedszkolaków, zbieranie darów dla Ciapkowa, współorganizacja konkursu wiedzy o Gdyni, rozpowszechnianie wiedzy historycznej wśród Gdynian). Organizator ewentów i rodzinnych imprez sportowych, wpłynęły korzystnie na młodszych i starszych mieszkańców naszego miasta. Wiele inicjatyw wspomagało środowisko wymagające wsparcia, jak i zwykłych mieszkańców . Aktywność szeroka i pochłaniająca wiele wysiłku i czasu, brawa.”
4.Andraszak Adam. Radny w Dzielnicy Oksywie.

„Wielki przyjaciel sportu i zwierząt. Propagator wiedzy o Gdyni.”
5.Babirecki Jerzy. Mieszkaniec Oksywia.

„Znam dr. Jarosława Kłodzińskiego od około 20 lat, obserwuję jego działalność i zaangażowanie jako radnego Gdyni i jestem osobiście bardzo mu wdzięczny ,że mogłem uczestniczyć w kilku spacerach po fortyfikacjach Gdyni i bardzo ciekawych prelekcjach poznając jej historię . Korzystam z wieloma przyjaciółmi i znajomymi z  Oksywskiej Ścieżki Turystycznej jego projektu wzdłuż ul. Zielonej, dzięki której wielu z nas przedłuża życie i podnosi swoją  sprawność fizyczną. Jest to ulubione miejsce aktywności fizycznej wielu mieszkańców Oksywia, Obłuża, Pogórza i Babich Dołów. Pana Jarosława widać wszędzie ,gdzie ludzi dotyka jakiś problem .Jest bardzo empatyczną osobą i trudno byłoby mi wyobrazić sobie Gdynię bez jego działalności. Serdecznie dziękuję i proszę tak trzymać dalej mając swoje zdanie w wielu kontrowersyjnych sprawach.”
6.Badowski Bogdan, mieszkaniec Oksywia, lokalny społecznik.

„Z tego co wiem P. Jarosław, wychowywał się i uczęszczał do sp. 33,jakby nie patrzeć Oksywiak. Pan Kłodziński przyczynił się i jest jednym ze sponsorów tabliczki okolicznościowej ku pamięci Tych co sadzili Las, który Miasto uznało jako samosiejki. I w tej chwili zwracam się do Pana aby wprowadził Pan pod obrady rady miasta aby wprowadzić w kartografia miasta nazwę,, Las im. Dzieci OKSYWIA “. Żeby nikomu nie przyszło na myśl że to samosiejki i ku pamięci tych którzy odeszli i tych którzy żyją. Możemy śmiało podziękować że przyczynił się Pan do wybudowania pięknej hali sportowej. Po 59 latach z klepiska powstały boiska. Co do funkcjonalności niech wypowiedzą się zainteresowani czyli pedagodzy WF-u. Wracając do P. Jarosława życzymy Panu dużo zdrowia w przełamywaniu barier biurokratycznych, żeby nie wygasła wola pomocy nam mieszkańcom północnych dzielnic Naszego Miasta. Powodzenia!!!”
7.Bartkiewicz Bartek. Żeglarz. Sternik pełnomorski.

„Cześć Jarku, jest mi jednocześnie bardzo miło że prosisz mnie o opinię na swój temat, jednak znamy się dość słabo i jakoś nie czuję się do końca kompetentny w tym temacie… mogę jedynie powiedzieć że na rejsie, podczas którego się poznaliśmy dałeś się poznać jako bardzo pozytywny człowiek, sumienny i odpowiedzialny, z którym bardzo ciekawie było porozmawiać na wiele tematów.”
8.Bieława Maciej i Aleksandra. Rodzice Maksymiliana.

„Panie Jarosławie, nic innego nie pozostaje jak wyrazić się w samych superlatywach. Jest Pan człowiekiem z wielkim serduchem, ukierunkowany na pomoc potrzebującym. Wielokrotnie udowodnił Pan, że niemożna przejść obojętnie gdy, ktoś jest w potrzebie. Porostu ma Pan usposobienie społecznika i dobrego człowieka! Fajne jest to, że potrafi Pan zdyscyplinować i wypunktować osoby próbujące narzucać bądź przełamywać różne informacje i pseudo fakty. Jest Pan tytanem pracy, świetne jest to, że czerpie Pan z tego ogromną satysfakcję. Serdecznie pozdrawiam. Kieruje te słowa w imieniu moim i żony , Dziękujemy serdecznie za wsparcie naszego synka Maksymiliana. Super, że są wspaniali ludzie z wielkim sercem i chęcią bezinteresownej pomocy.”
9.Bisewska Lucyna. Dyrektor Przedszkola nr 11 w Gdyni.

„Pan Jarosław Kłodziński jest człowiekiem, który ma wiele pomysłów na działania, aktywności dla różnych grup wiekowych. Jest człowiekiem, który bardzo szybko, często mimo przeciwności, trudności wprowadza swoje plany w życie. Jest społecznikiem angażującym się w pomoc ludziom i zwierzętom. Dużo swojej uwagi i pracy poświęca przedszkolakom. Od wielu lat organizuje dla nich”Sportową Olimpiadę Przedszkolaka”, a dla starszych przedszkolaków i ich rodziców “Sportowe Potyczki Przedszkolaków”, systematycznie włącza się w przedszkolne festyny rodzinne poprzez organizowanie sportowych aktywności. Ciekawą propozycją był też zorganizowany w bieżącym roku konkurs fotograficzny ” 7 dni z życia przedszkolaka”. Pan Jarosław od wielu lat organizuje zbiórki charytatywne dla schroniska Ciapkowo, pomoc dzieciom, ludziom potrzebującym, pokrzywdzonym w różnych sytuacjach losowych. Czyni to np. poprzez zorganizowanie “Społecznej lodówki”, do której każdy może przynieść produkty żywnościowe, dania i każdy potrzebujący może z tych darów skorzystać.  Pan Jarosław dzieli się również swoją pasją związaną z eksploracją bunkrów, schronów z czasów wojny, organizując spacery do często niedostępnych dla mieszkańców Gdyni miejsc.”
10.Bojanowski Andrzej. Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.

„Jarosława, może nie Jarka , poznałem kilka lat temu w ramach współpracy w zarządzie Związku Miast i Gmin Morskich. Kiedy zostawał przedstawicielem Gdyni w związku jako delegat, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony byłem zadowolony, bo jako nowy delegat Gdyni ufałem, że dokona nowego otwarcia, pomoże budować metropolie a przede wszystkim pchnie ZMiGM na wyższy poziom organizacyjny, ale był kolejnym członkiem nie pełniącym funkcji publicznej zarządczej, a to często okazywało się kluczowym elementem we współpracy w przeszłości. Pierwsze miesiące nie były łatwe, dla nas obu – raczej mamy „silne” charaktery a to wymaga solidnej pracy i zdolności do kompromisu, nie jest to takie oczywiste i łatwe. Pierwszy projekt, „marsz śledzia” z elementem pielgrzymkowym, wyznaczanie granic akceptacji, czasem spory, ale nie odpuszczaliśmy – potem kolejne pomysły – bardzo ambitne, ale zawsze dla ludzi i z ludźmi, z młodymi. Dziś mogę powiedzieć wprost, Jarek Kłodziński to solidny i wymagający partner. Człowiek z zasadami, ale ogromnymi pokładami empatii. Tematy za które się bierze, prowadzi do końca, nie szczędząc własnego i osobistego zaangażowania, czasu i emocji. Jako solidny dydaktyk zawsze dbał o młodych i udało mu się otworzyć ZMiGM na nich, zainteresować a na końcu zaangażować do współpracy. Mało jest już dziś takich ludzi. Fajnie, że mieliśmy okazje się spotkać na zawodowej drodze.”
11.Bonisławska Iwona. Dydaktyk na AWFiS w Gdańsku. Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej.

„Z kolegą Jarkiem poznaliśmy się w czasie trwania studiów doktoranckich na AWFiS. Dał się poznać jako osoba sympatyczna i niezwykle aktywna, chętna do organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń. Przez kilka lat pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Doktorantów AWFiS, w tym czasie podejmował się tematów związanych z poprawą jakości kształcenia czy współpracy między Uczelniami (był w komisji międzyuczelnianej polskich akademii wychowania fizycznego przy KRD). Jarek zawsze rzetelnie podchodził do realizacji podjętych przedsięwzięć, jeśli się czegoś podjął to doprowadzał sprawę do szczęśliwego końca. Cieszę się, że mogłam poznać Jarka i przez lata z Nim współpracować!”
12.Bork Judyta, społecznik wysokich lotów. Z Oksywia. Pracuje w Przystani Sąsiedzkiej. Aktywnie działa w „Bazarek na rzecz potrzebujących”

„Konsekwentny w działaniu, zadaniowy, taki gość, który wzorowo radzi sobie w sytuacjach kryzysowych – gdzie trzech zaczyna myśleć nad zawiłością sprawy, tam Pan Kłodziński ma już gotowe i zrealizowane działanie… ponadto uparty jak osioł…..ale tego może lepiej nie pisz Do tego ponadprzeciętnie empatyczny Bezpośredni – zawsze wykłada kawę na ławę, nie uznaje półśrodków. Te wszystkie cechy do kupy razem wzięte, przekonały mnie do Twojej osoby
A wierz mi na słowo, mam ograniczone grono znajomych, których akceptuję w taki sposób jak Ciebie.”
13.Broda Karol. Absolwent XIII LO. Zawodnik Armwresling.

„Jarosław Kłodziński jest to bardzo ciekawa postać, którą poznałem jakieś 20 lat temu uczęszczając wtedy do 13 L.O. w Gdyni. Jako małolat w liceum uprawiałem różne sporty i wtedy poznałem Pana Jarka, który mocno wspierał mnie i młodzież, dzięki niemu ten okres szkolny był dużo prostszy i przyjemniejszy . Śledzę Pana Jarka w mediach społecznościowych poznałem też jego rodzinę i co mogę powiedzieć jest dalej ambitnym i wspierającym innych człowiekiem. Dziękuje za tą znajomość.”
14.Bulczak Piotr. Harcerz. Manager w kulturze.

„Jarosław to Człowiek – akcja – pasja – pomoc”
15.Cegłowska Kazimiera, była Radna Gdyni.

„Brawo Jarku mam tą przyjemność znać Ciebie ponad 20 lat zawsze byłeś i nadal jesteś CZŁOWIEKIEM O GOŁĘBIM SERCU DZISIAJ JUŻ TAKICH JAK TY TO Z ŚWIECĄ SZUKAĆ życzę ci dużo zdrowia i wytrwałości jestem bardzo dumna że cię znam”
16.Ceplin Monika- Żłobki Królestwo Maciusia – Gdynia, Rumia, Reda.

„Człowiek honorowy, inteligentny, szczery, bezpośredni, uczynny, wykształcony, Gdynia bardzo zyskuje na osobie jaką jest dr Jarosław Kłodziński gdyż to on pokazuje ludziom młodym historyczne miejsca Gdyni, np. spacer po bunkrach. Jest inicjatorem wielu akcji w niektórych również i moje żłobki brały udział. Między innymi Pomoc zwierzakom z Ciapkowa, czy Akcja zdrowe jabłka dla żłobków i przedszkoli oraz mleko i pampersy dla żłobków, które w ciężkim momencie pocovidowym pomogły niektórym gdyńskim rodzinom przetrwać ciężkie chwilę, pomoc rodzinom z Ukrainy, ale też i urocze spotkania dzieci z Mikołajem którym był Pan dr Jarosław Kłodziński zawsze uśmiechnięty, pomocny, zawsze zorganizowany. Jestem dyrektorem 13 lat w żłobku oraz mieszkanka Gdyni 50 lat i nie pamiętam żadnej osobowości która tak prężnie działała dla mieszkańców Gdyni oraz współpracowała z placówkami opieki nad dziećmi. Jestem wdzięczna za pomoc, dobre słowo czy organizacje różnych zadań. Wspieram i chętnie służę pomocą gdyż takich osób jak dr Jarosław Kłodziński jest niewiele. Monika Ceplin Dyrektor Żłobka Królestwo Maciusia. Sama prawda.”
17.Chrabąszcz Kazimierz, trener judo, Polska Kadra Narodowa. Oficer MW.
Radny w Dzielnicy Gdynia Oksywie

„Jarku, każdy dzień przeżyty obok CIEBIE jest to historia, bardzo dobrze znam Twoich rodziców, którzy byli zaangażowani w rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży, TY przejąłeś ich logiczną spójność. Będąc nauczycielem i trenerem judo – wykazywałeś się nieprzeciętnym talentem i pracowitością. Dostałeś ruch początkowy, który swoją inteligencją i pracą wybrałeś właściwy kierunek. Moja duża radość, że oprócz wyników sportowych na turniejach judo ogólnopolskich jesteś RADNYM M. GDYNI. TWOJE hobby fortyfikacje wojenne swój czas i rodziny angażujesz się społecznie, doktorat z kultury fizycznej jest na wysokim poziomie, przed obroną dałeś mi do adjustacji,, NIE JEST GNIOTEM. Ja cały czas trzymam kciuki i OKO NA TOBIE – trener.”
18.dr Ciemiński Karol. Prezes i trener w Gdyńska Akademia Siatkówki.

„Jestem bardzo zadowolony z wieloletniej współpracy z Panem Jarosławem przy organizacji przedsięwzięć sportowych. Pan Jarosław dał się poznać jako osoba operatywna, pomocna i rzetelna.”
19.Cząstka Maciej, trener judo, UKS Dragon.„Pan Doktor Jarosław Kłodziński jest niezwykle aktywnym działaczem w Gdyńskiej społeczności. Organizacje pozarządowe odgrywają niezastąpioną rolę w tworzeniu pozytywnego otoczenia. My jako Gdyński Klub Sportowy, możemy liczyć nie tylko na wsparcie od Pana Jarosława Kłodzińskiego, ale przede wszystkim na jego zaangażowanie. Wspólnie zorganizowaliśmy powstanie nowej sali do ćwiczeń dla najlepszych naszych zawodników – Dragon Arena. Razem stworzyliśmy 1 edycję turnieju Dragon Judo Cup, który mamy zamiar przy współpracy z Panem Jarosławem kontynuować w kolejnych latach. Nieustanne wysiłki aktywnych działaczy przyczyniają się do wzmacniania poczucia wspólnoty oraz rozwijania lokalnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.”
20.Czechowski Dawid.

„Z Panem Jarosławem Kłodzińskim, współpracowałem przy okazji organizacji wielu imprez, kierowanych głównie do mieszkańców Gdyni i okolic. Wszystkie łączył wspólny cel, przybliżyć szeroko pojętą wiedzę o naszym mieście. Pan Kłodziński dał się poznać jako osoba bardzo konsekwentna w działaniach, czasem wręcz uparta w realizacji celu, szczególnie jeśli chodziło o aspekty wsparcia dla potrzebujących. Po tych wielu latach mógłbym go określić stwierdzeniem : „To duży facet z jeszcze większym sercem”.
21.Dąbkowski Artur. Radny Miasta Kołobrzeg. Przewodniczący Komisji Morskiej. Zarząd ZMiGM.

„Dra Jarosława znam od kilku lat. Pracuję z nim w Zarządzie Związku Miast i Gmin Morskich. Jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy samorządowe regionu pomorskiego. Pomysłodawca i organizator 4. Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu. Zaangażowany społecznik i po prostu dobry człowiek”
22.Dolik Łukasz. Manager w Saturn Fitness.

„Pan Jarosław jest cenionym radnym w Gdyni, który aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej. Dzięki jego zaangażowaniu udało się zorganizować zajęcia zumby, cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dodatkowo, jego wysiłki w organizację zbiórek dla Ciapkowa świadczą o jego chęci pomocy zwierzętom i trosce o dobro wspólne. Jego społeczne zaangażowanie oraz aktywność są nieocenione dla mieszkańców miasta.”
23.Drela Jerzy. Kibic drużyny piłkarskiej Arka Gdynia.

„Wspaniały i sumieny człowiek realizujący wszystkie wyznaczone cele i zadania. Cenię bardzo współpracę z Jarosławem i miłą znajomość. Pozdrawiam Jerzy Drela.”
24.Dunst Dorota. Dyrektor V LO w Gdyni. Kalendarzowy bliźniak Jarosława.

Współpraca wspólnoty V LO w Gdyni z Jarosławem Kłodzińskim: 1. Wspieranie nauczycieli i uczniów w działaniach proekologicznych i prozdrowotnych m.in. Różowa Skrzyneczka z podpaskami
dla dziewcząt.
2. Współpraca ze szkołą z rozwijaniu wśród uczniów zainteresowania sportem oraz problematyka regionu i morza – uczeń V LO w Gdyni – laureatem 3. Krajowego Konkursu Wiedzy
o Morzu z gala w Szczecinie.
3. Pomoc w organizacji zbiórek charytatywnych i wolontariackich np. dla schroniska „Ciapkowo” , hospicjum „Bursztynowa Przystań”, zbiórka dla Ukraińców – uchodźców wojennych i wspieranie materiałami papierniczymi, higienicznymi i żywno.ściowymi CKZiU 2w Gdyni.
4. Wspieranie V LO w Gdyni jako prelegent na uroczystościach
i wydarzeniach szkolnych.
5. Wspólna akcja nauczycieli i uczniów V LO w Gdyni sprzątania lasu po nawałnicy na Kaszubach – Nadleśnictwo Lipusz i koło Suleczyna.”
25.Fikus Jarosław.

„Jesteś osoba bardzo zaangażowana w działalność na rzecz wspólnoty obywatelskiej, zarówno środowiska młodzieży jak
i seniorów, jesteś aktywnym organizatorem członkiem
i uczestnikiem wielu stowarzyszeń i ruchów społecznych, udzielasz sie aktywnie i organizujesz akcje pomocy osobom i środowiskom będącym w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. Jesteś przykładem osoby, która nie potrafi przejść obojętnie obok sytuacji osoby która wymaga bądź oczekuje wsparcia pomocy drugiego człowieka. Inaczej jesteś osoba o Wielkim Sercu.”
26.Grodowska – Rodak Krystyna. Terapeuta. Aktywistka społeczna.

„Pan dr Jarosław Kłodziński jest urodzonym społecznikiem. Pomaga ludziom. Troszczy się o ich byt, tam gdzie dzieje się krzywda, organizuje pomoc. Jest bardzo aktywnym radnym w Gdyni realizując rózne projekty służące lokalnej społecznej. 10 lat temu pomógł nam założyć grupę wsparcia dla DDA i DDD na Obłuzu. Druga taka placówka w Gdyni. Funkcjonuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego. My DDA jesteśmy jemy bardzo wdzięczni ”
27.Gurska Elżbieta. Prezes Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effeta”

dr Jarosław Kłodziński, Radny Miasta Gdyni, Samorządowiec Pomorza 2016 roku.
Społecznik i samorządowiec. Aktywny i skuteczny Radny Miasta Gdynia od 2010 roku. Inicjator i uczestnik szeregu działań na rzecz dzieci, seniorów o niepełnosprawnych. Promotor aktywności fizycznej i lokalnego patriotyzmu. Aktywnie wspiera inicjatywy sportowe i kulturalne, zwłaszcza dla dzieci. Wiele uwagi poświęca dla propagowania sportu wśród dzieci w szkołach i przedszkolach. Popularyzator historii i zabytków Gdyni. Żarliwy i zaangażowany obrońca zwierząt szczególnie wspierający Schronisko dla zwierząt „Ciapkowo”. Działacz na rzecz społeczeństwa Kaszub i Pomorza.
Dr Jarosław Kłodziński jest człowiekiem o wielkim sercu, empatii
i pełen wrażliwości. Człowiek o wielkiej kulturze osobistej. Angażuje się z wielką energią w rozwiązywanie problemów społecznych. Dla swojej działalności społecznej poświęca swój czas i środki. Jest osoba powszechnie lubianą i szanowaną. Wielką przyjemnością jest współpraca z dr Jarosławem Kłodzińskim.”
28.Jędrzejewski Sebastian. Radny Miasta Gdynia. Przedsiębiorca.

„Jarek to człowiek orkiestra. Inicjator wielu imprez oraz konkursów. Zaangażowany w rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej
w naszym Mieście.”
29.dr Kiliński Tomasz. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni.

Pan dr Jarosław Kłodziński od wielu lat blisko współpracuje
z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni. Konsultował z nami szereg swoich pomysłów oraz projektów, dotyczących organizowanych przez niego akcji społecznych – w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego. Z ogromną satysfakcją obserwowaliśmy choćby realizację pomysłu związanego
z uruchomieniem „Lodówki Społecznej”, zapewniającej darmowe posiłki osobom w potrzebie. W początkowym okresie pandemii COVID-19, gdy na rynku brak było środków ochrony osobistej,
dr Jarosław Kłodziński, działając w ramach Fundacji Pozytywne Pomorze, zorganizował produkcję przyłbic ochronnych. Zostały one przez niego dostarczone pracownikom PSSE w Gdyni, pozwalając nam na bezpieczną realizację obowiązków służbowych. Dotychczasową współpracę z Panem dr Jarosławem Kłodzińskim określam jako wzorcową, ceniąc jego działalność prospołeczną oraz rzetelne podejście do zagwarantowania bezpieczeństwa sanitarnego w realizowanych projektach.
30.Knaak Marek. Stoczniowiec ze Stoczni Marynarki Wojennej.
Z Oksywia.

„Z Jarkiem znamy się od ponad 40lat, zawsze był dobrym przyjacielem, kochającym ludzi i zwierzęta, typ społecznika, który lubi historię Gdyni. Często oprowadzał wycieczki po miejscach związanych z obiektami militarnymi Miasta.”
31.Kowalski Daniel. Żołnierz w stanie spoczynku. Trener Rugby.

„Jarosław Kłodziński, z którym miałem okazję się poznać kilka lat temu, to prawdziwy społecznik o serdecznym i oddanym charakterze. Przez wiele lat nasze drogi krzyżowały się na wielu płaszczyznach. Był wsparciem dla rozwoju kobiecego rugby
w Gdyni. W okresie, gdy tworzyliśmy sekcje w Flocie Gdynia, Jarosław bezinteresownie wspierał nasze starania i zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia. Cieszę się, że miałem okazję brać udział w różnorodnych konkursach, do których Jarosław mnie zapraszał, zarówno związanych z marynistyką, jak i sportem. Nie sposób nie docenić jego aktywnego udziału w akcjach charytatywnych, gdzie okazywał się prawdziwym filantropem. Wspólnie z rugbistkami mieliśmy przyjemność wspierać inicjatywę pomocy dla poszkodowanych z Rytla, co stanowiło nasz wspólny wkład w pomoc potrzebującym. Niewątpliwie Jarosław jest pasjonatem historii, co wielokrotnie wybrzmiewało podczas naszych rozmów na temat sportu, by potem przechodzić w fascynujące dyskusje o bunkrach i przeszłości. Jego wszechstronność i empatia tworzą z niego wyjątkową osobę, którą jestem zaszczycony znać oraz mieć okazję z nim współpracować.”
32.Krajewska Wiesława. Polonistka w V LO w Gdyni. Dawniej nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 33 na Oksywiu.

„Przeszło 40 lat temu pisałam wychowankowi Jarosławowi Kłodzińskiemu opinię absolwenta oksywskiej Szkoły Podstawowej
nr 33, w której po studiach zaczęłam pedagogiczną karierę.
W opinii tego wzorowego ucznia podkreśliłam jego aktywność na lekcjach i zaangażowanie w życie szkolne. Mijały lata, z czasem
z perspektywy polonistki oksywskiej ,,Piątki” obserwowałam lokalne życie publiczne i kulturalne. Jarosław Kłodziński, dziś dr Kłodziński, jest stałym jego animatorem, organizatorem i współuczestnikiem. Przekonałam się, że czas tylko wzmaga jego apetyt na kolejne działania, wskazuje/otwiera nowe bramy aktywności. Współpraca
z lokalnymi szkołami i przedszkolami jest mi szczególnie bliska. Natomiast na szczególne podkreślenie zasługuje jego stałe zaangażowanie w niesienie pomocy zwierzętom, ubogim, seniorom, mieszkańcom terenów objętych klęską żywiołową i uciekinierom wojennym. Oszałamiająca jest różnorodność obszarów/ sfer? jego zainteresowań i działań: gotuje, wykłada, kieruje, oprowadza, organizuje, współpracuje… Nie walcząc z polonistycznym skrzywieniem, wesprę się cytatem z Jana Kochanowskiego, który wspominając swoje liczne życiowe role, zakończył fraszkę słowami: ,,Taki był Proteus, mieniąc się to w smoka, to w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka.” Wychowawczyni klasy J. Kłodzińskiego z SP33 w latach 1979-1981 W.K.
33.Krygier Stanisław. Prezes Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Wiceprezes ROD im. Reja.

„Jarosław Kłodziński, Wspaniały człowiek, miałem przyjemność
z Tobą współpracować Jarek. Byłeś sponsorem drużyny piłkarskiej „Iskra”, której wraz z Jurkiem FICem miałem przyjemność założyć. Chodzi tu o sponsorowanie dzieci z naszej Dzielnicy. Ufundowałeś dzieciakom cały komplet strojów piłkarskich. Trenerzy otrzymali koszulki ze swoimi nazwiskami. Pomagałeś założyć drużynę oldboy-ów, wspierałeś ich finansowo i organizacyjnie. I tu pojawił się drugi komplet strojów piłkarskich od Ciebie. Dla nas to była zabawa i aktywność fizyczna. Ty chyba sam nie wiesz ilu osobom pomogłeś? Cieszę się, że jesteś moim przyjacielem.”
34.Kubiak Tomasz, dr hab. ratownik medyczny, rzecznik Komendanta Straży Pożarnej w Szczecinie. Organizator Mistrzostw Polski doktorantów w siatkówce plażowej w Łodzi.

Kubica Paulina. Prezes Fundacji Szerszy Kadr z Gdyni.
35.Pan Jarosław otoczył nas ogromną życzliwością. Przez lata znajomości nauczył nas, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jego bogate doświadczenie życiowe pozwala jemu zrozumieć i rozwiązać niejeden problem. Jego lokalne działania zmieniają otoczenie. W Panu Jarosławie urzekła nas troska o dzieci i ich rozwój. Jako rodzice przedszkolaków co cheilr słyszymy o nowych projektach i konkursach do których zapraszane są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzięki ludziom takim jak Pan Jarosław powiedzenie staje się prawdą – nie ma rzeczy niemożliwych.”

„Brawo Jarku!”
36.Laskowski Marian. Organizator Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Darłowie. Właściciel Muzeum Wojskowego „FORT MARIAN” w Malechowie.

„Jarek to dobry organizator, można powiedzieć, że profesjonalista, można na nim zawsze polegać. Wyróżnia się kompetencją i merytoryczną wiedzą. Uprzejmy dla ludzi., ma świetny kontakt z młodzieżą. Oby więcej takich osób.”
37.Lubrycht Barbara – Dyrektor Przedszkola nr 35 w Gdyni do roku 2022.

„Jarek Kłodziński wyjątkowy społecznik, któremu leży na sercu dobro innych, począwszy od najmłodszych do najstarszych. Jest organizatorem, pomysłodawcą wielu ciekawych przedsięwzięć , zarówno na skalę dzielnicy jak i Gdyni czy Polski. Organizacja olimpiad sportowych dla przedszkolaków, sportowe potyczki rodzinne, to zaledwie mały wycinek Jego działań, w których miałam przyjemność uczestniczyć jako dyrektor Przedszkola 35 Pod Żaglami . Organizowanie pomocy dla bezdomnych zwierząt, społecznej lodówki dla potrzebujących czy udzielenie pomocy ludziom uciekającym przed wojną, to kolejne działania do których Pan Jarek Kłodziński potrafił włączyć tak wielu ludzi i różnych instytucji, m.in przedszkola. Pan Kłodziński jest osobą zasługującą na uznanie
i szacunek.”
38.Makowski Marcin. Dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich w Gdańsku.

„Dr Jarosław Kłodziński to niezwykle uczciwa i dobrotliwa osoba. Jego oddanie wartościom moralnym oraz troska o innych stanowią wzór do naśladowania. Jego empatia i gotowość do pomocy zawsze wzbudzają podziw, tworząc pozytywny wpływ na otaczających go ludzi. Jego obecność jest inspirująca, a zaangażowanie w społeczność świadczy o autentycznym pragnieniu poprawy otaczającego świata. To przykład, jak uczciwość i dobroć mogą naprawdę zmieniać życie ludzi na lepsze.”
39.Masłowski Marek. Z Oksywia.

„Znamy Ciebie od lat, jesteś osobą rzetelną ,pomocną i wiarygodną.”
40.Milewski Jacek. Były Radny Miasta Gdyni.

„Jarek to aktywny samorządowiec, który jest skuteczny w tym co robi. Chętnie pomaga angażując sie w wydarzenia w kręgu swojej małej Ojczyzny jaką jest Gdynia.”
41.Niwczyk Artur, właściciel firmy Surprise Makers-Niespodzianki dla Ciebie i Twojej firmy.

„Poznałem Jarka już na studiach, ja wtedy piastowałem stanowisko przewodniczącego rady samorządu studentów, natomiast Jarek działał w samorządzie doktorantów. Pamiętam, że zawsze można było liczyć na jego pomoc. Korzystać z jakże szerokiego wachlarza wiedzy i doświadczeń. Cieszę się, widząc jak dalej się rozwija i robi rzeczy dla naszego lokalnego gdyńskiego społeczeństwa. Wyjątkowy człowiek z pomysłem na siebie i wyjątkowymi inicjatywami dla lokalnej społeczności.”
42.Oleksiewicz Jerzy. Stowarzyszenie DLACZEGO NIE. Trener drużyny osób
z niepełno sprawnościami – BOCCIA.

„Skutecznie pomagał w organizacji turnieju Bocci w 2022r. dla osób z niepełnosprawnością.”
43.Papke Jakub, trener w Gdyńska Akademia Siatkówki.

„Współpraca z Panem Jarosławem Kłodzińskim za każdym razem przebiegała pomyślnie. Człowiek słowny, pomocny i chętny do działania. Organizacja wspólnych wydarzeń sportowych stoi zawsze na wysokim poziomie. Polecam współpracę z Panem Jarosławem.”
44.Pawłowska Hanna. Wspólnota Mieszkańców ul. Płk. Dąbka Oksywie.

„Jarosław Kłodziński jako radny z Oksywia nigdy nie zignorował zgłaszanych problemów. Na przykład pomógł w uzyskaniu dotacji na remont zabytkowej kamienicy oraz w uporządkowaniu zaniedbanego stawku przy ulicy Bosmańskiej. Zawsze dostępny
i otwarty na merytoryczną rozmowę.”
45.Piotrowicz Tomasz. Z Oksywia. Absolwent XIII LO. Zawodnik Armwrestling i Darta.

“Pasjonat, wizjoner, idealista. Rodowity i oddany obywatel Gdyni
od lat piastujący stanowisko radnego w samorządzie gdyńskim
i dbający o potrzeby mieszkańców. Jego pomysły i inicjatywy wpłynęły znacząco na polepszenie warunków życiowych dla obywateli Gdyni. Swoimi projektami przyczynił się między innymi do powstania nowych boisk/obiektów sportowych na których okoliczna gdyńska młodzież może realizować swoje sportowe pasje. Poprzez swoje hobby dotyczące zgłębiania historycznych aspektów Gdyni przyczynił się do rewitalizacji znajdujących się na terenie miasta bunkrów powojennych i niejednokrotnie organizował w nich wycieczki. Jako pasjonat kulinariów nie zapomniał również
o najbardziej potrzebujących mieszkańcach miasta poprzez wdrożenie inicjatywy zbiórek żywności i wsparcia dla osób
o gorszym statusie majątkowym”
46.Przybyt Adam – nauczyciel Uniwersytet Morski w Gdyni, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.

„Bardzo cenię sobie współpracę z Panem Jarosławem. Posiada umiejętności organizacyjne. Poświęca wolny czas młodzieży. Od wielu lat przygotowuje konkursy m.in. wiedzy o morzu. Lubiany i szanowany wśród uczniów szkół Trójmiasta. Swoją działalnością samorządową przyczynia się do rozwoju Naszego Miasta.”
47.Raszke – Strużyk Monika. Trenerka gimnastyki. Właścicielka firmy Sport- Master.

„Społecznik z powołania, człowiek czynu. Aktywnie wspiera miejską społeczność, dba o krzewienie kultury fizycznej zarówno u seniorów jak i przedszkolaków. Nie jest obojętny na problemy innych. Zawsze służy pomocą.”
48.Rogosz Natalia i Marek. Absolwent XIII LO.

„Jarosław Kłodziński to osoba przede wszystkim zaangażowana
w życie społeczności lokalnej, przedkładając jej dobro ponad czas prywatny, a nawet i zdrowie. Promotor sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Człowiek dążący do realizacji założonych celów, pokonujący przy tym ciężką pracą i zaangażowaniem napotykające problemy. Prywatnie zawsze pomocny, uczciwy, radosny i potrafiący znaleźć wyjście nawet w trudnych sytuacjach.”

„Społecznik z powołania, człowiek czynu. Aktywnie wspiera miejską społeczność, dba o krzewienie kultury fizycznej zarówno u seniorów jak i przedszkolaków. Nie jest obojętny na problemy innych. Zawsze służy pomocą.”
49.Ruszczyc Jolanta. Radna w Dzielnicy Obłuże. Działaczka w klubie seniora.

„Znam p. Jarosława jako osobę pracowitą, super działającego społecznika na rzecz młodzieży. Doskonale zna historię Gdyni a jego wycieczki po fortyfikacjach są niezapomniane można się dużo nauczyć. Jest to osoba energiczna – organizator zawodów sportowych, Wigilii dla potrzebujących wsparcia. Z kijkami przeszliśmy nie jeden kilometr w zorganizowanych przez niego marszach osiedlowych. Typowy społecznik.”
50.Sawicki Ireneusz, dawniej choreograf w zespole „Jantarek”. Z Oksywia.

„Brawo Jarku, tak trzymaj, jesteś WIELKI”
51.Sikorska Dorota. Dyrektor Przedszkola nr 35 w Gdyni.

„Jarosław Kłodziński jest wielkim społecznikiem, wrażliwym na ludzką krzywdę. Jest bezinteresowny, bardzo komunikatywny, pomysłowy i dyspozycyjny. Nieustannie coś planuje, jest bardzo dobrym organizatorem. Nie ma takiej rzeczy, której by nie załatwił, najbardziej złożone zadania okazują się „bułką z masłem”. Jest życzliwą osobą, która myśli nie tylko o sobie, ale i o innych, o ich samopoczuciu, jakości życia i potrzebach. Szanuje sukcesy innych. Jest osobą szczerą. Kreatywność to zdecydowanie najcenniejsza cecha Jarosława Kłodzińskiego, który zasługuje na szacunek.”

52.Słowi Bożena. Biuro Rady Miasta.

„Jako Przewodniczący Komisji Sportu dał się poznać jako osoba kompetentna i obowiązkowa – jest radnym zaangażowanym w działalność rady Miasta Gdyni. Wykazuje się dużą skutecznością; nieobce są Mu także wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów.”
53.Smulska Magdalena. Klub piłkarski z Gdyni.

„Miałam przyjemność współpracować z Jarosławem podczas projektów które koordynował, cykliczne zbiórki dla schroniska Ciapkowo jak również pomoc dla poszkodowanych w Rytlu. Jego bezinteresowna zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby innych są dla mnie zawsze inspiracją by dawać z siebie więcej.”
54.Stolińska Arleta. Radna w Dzielnicy Oksywie.

Pan Jarosław jest osobą niezwykle empatyczną, czułą na potrzeby innych, zarówno ludzi jak i zwierząt. Jest On zasłużonym społecznikiem. Żadna inicjatywa nie może się odbyć bez Jego udziału. Wiele inicjatyw właśnie Jemu zawdzięcza swoje istnienie. Z Jego inicjatywy powstała lodówka społeczna na Obłużu, przyczynił się do budowy sali gimnastycznej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 33.Jako radna dzielnicy Oksywie bardzo cenię sobie współpracę z panem Jarkiem. Propaguje On Oksywie i całą Gdynię na wielu frontach, poprzez konkursy i wycieczki oraz inne inicjatywy społeczne. Dba o najmłodszych. Otacza opieką szkoły i przedszkola. Jest niezwykle zaangażowanym społecznie radnym miasta. Potrzeba nam więcej takich osób. Jeśli potrzeba coś jeszcze chętnie pomogę.”
55.Surażyński Przemysław. Trener. Gdyńska Akademia Siatkówki.

„Panie Jarosławie, za każdym razem, kiedy przyszło nam organizować wspólne imprezy przebiegało to sprawnie i bez komplikacji. Przy ostatnim turnieju bardzo ucieszyła mnie Pańska pomoc i zorganizowanie nagród, noclegów czy tez wydruk plakatów na wydarzenie. Dzięki temu nasz ogólnopolski Turniej zebrał same dobre opinie od trenerów z całej Polski i liczę, że w kolejnym sezonie będziemy mieli możliwość powtórzyć tę imprezę.”
56.Szafrański Michał. Prezes Stowarzyszenia Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej.

„Jarosława Kłodzińskiego znam od kilkunastu lat. To aktywny społecznik, który angażuje się w wiele pozytywnych przedsięwzięć. Działa na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, pomaga potrzebującym, popularyzuje historię Gdyni. Człowiek-instytucja, któremu nie można zarzucić braku pracowitości.”
57.Szczepański Ryszard. Mieszkaniec Gdyni.

„Pan Jarosław jest człowiekiem wrażliwym i otwartym na sprawy dziejące się wokół . Jest empatyczny i chętnie niosący pomóc potrzebującym . Aktywizuje i pobudza młodzież do różnych zajęć ruchowych i edukacyjnych a osobom dorosłym , umożliwia dotarcie do ciekawych miejsc związanych z historią naszego miasta . Jestem pełen uznania dla osoby Pana Jarosława Kłodzińskiego i jego działalności na rzecz okolicznych mieszkańców.”
58.Szczerbuk – Gemzała Aneta. Szkoła Podstawowa nr 28 i Przedszkole nr 30 w Gdyni Babie Doły.

„Pan Jarosław Kłodziński to pełna werwy do działania osoba. Podejmuje się przedsięwzięć na wielu płaszczyznach, poświęca się im, zawsze chętnie niesie pomoc osobom, placówkom oświatowym, które tej pomocy potrzebują. Wierzy w ludzi, dlatego ich wspiera, tych najmłodszych przedszkolaków, jak również młodzież. Współudział we wszystkich działaniach prowadzonych przez Pana Kłodzińskiego to sama przyjemność i zaszczyt.”
59.Szczurek Wojciech. Prezydent Miasta Gdynia.

„Jarosław Kłodziński to od lat znakomity Gdyński Radny całym sercem zaangażowany w zycie naszego Miasta i sprawy jego mieszkańców.”
60.Ułanowicz Szymon. Druh w młodzieżowej drużynie OSP. Entuzjasta kolejnictwa.

„Pan zasłużył się szczególnie na północnych dzielnicach Gdyni jako działacz społeczny i organizator : akcji charytatywnych, pikników, spotkań sympatyków historii, rajdów młodzieżowych. Dzięki panu na naszej dzielnicy mamy lodówkę społeczną dla osób potrzebujących z żywnością. Działał pan nie tylko słowem ale i czynem podczas remontu schodów na Obłużu parę lat temu.”

61.Wasylka Janina, Prezes Fundacji Pozytywne Pomorze. Była Radna z Grabówka.

„Jarosława Kłodzińskiego największą wadą jest pracowitość. Za wszelką cenę dąży do określonego sobie celu. Filantrop. Inicjator powstania Fundacji Pozytywne Pomorze. Zadbał o komfort finansowy na dobry start dla fundacji. Od kilku lat odkrywamy co rusz to nowe obszary jego dobroczynności. Oby żył wiecznie.”
62.Wiśniewski Tadeusz, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

„Pan Jarosław Kłodziński Radny Rady Miasta Gdyni został wyznaczony na przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Uchwałą  Rady Miasta Gdyni nr V/88/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku.
Pan Radny przez okres reprezentowania Gminy w KZG wykazuje się sumiennością i zaangażowaniem, uczestniczy w Zgromadzeniach aktywnie i prezentuje wysoki poziom przygotowania się do rozpatrywanych tematów.
Potrafi formułować rzeczowe wnioski i uwagi do przedkładanych materiałów i projektów Uchwał. Obiektywne i wyważone wypowiedzi korzystnie wpływają na konstruktywną współpracę ośmiu gmin członkowskich Związku stanowiących istotny półmilionowy region  Województwa Pomorskiego i metropolii trójmiejskiej.”
63.Woliński Ryszard. Odznaczony medalem im. E. Kwiatkowskiego. Dowódca Jarosława w wojsku.

„Jarosław to wspaniała osobowość”
64.Wołek Marcin. Dr hab. na Uniwersytecie Gdańskim. Radny Miasta Gdynia. Ekonomista.

Dr Jarosław Kłodziński to jeden z najbardziej pracowitych i konsekwentnych radnych Miasta z którymi miałem przyjemność współpracować. Pasjonat Gdyni, oddany swemu Miastu i jego Mieszkańcom. Jego energia i pracowitośc powinna nam teraz posłużyć w Sejmie.”
65.

Zielińska Joanna. Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia.

„Jarosław Kłodziński, przewodniczący Komisji Sportu jest bardzo aktywnym radnym. Z wielką pasją popularyzuje sport wśród gdynian- Olimpiada Przedszkolaka, Zoomba, zawody judo. Od kilku lat współorganizuje Krajowy Konkurs Wiedzy o Morzu, który został wysoko oceniony przez kuratorium. Jarek zachęca mieszkańców naszego miasta do poznawania historii najbliższej okolicy organizując wyprawy po bunkrach czy wycieczki np po Porcie Wojennym.”

66.Zimny Mirosław, trener, „Najlepsza Akademia Piłkarska w Gdyni”

„Serdecznie pozdrawiam Panie Jarosławie . Obserwuję codziennie Pana pracę i zaangażowanie . Przez cały rok . Akcje charytatywne , zajęcia dla Seniorów , spotkania z mieszkańcami , żywe lekcje historii , słynne już bunkry i okręty , Szlachetna Paczka . Troska o zwierzęta. Wiele akcji dla Ciapkowa . A wymieniłem tylko pojedyncze rzeczy . Jest tego mnóstwo. Brawo Panie Jarosławie . Serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości.”

67.Zglińska Bożena Katarzyna. Dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.

„Centrum Aktywności Seniora współpracuje z Panem Jarosławem Kłodzińskim od wielu lat przygotowując spotkania świąteczne dla najuboższych i samotnych mieszkańców Gdyni. Zawsze chętnie pomaga przy przewiezieniu paczek użyczając własnego samochodu i czasu, który jest szczególnie cenny. W trudnej sytuacji pandemii
i zawieszenia działalności stacjonarnej bez wahania podjął się nowego zadania, tzn. dostarczania paczek żywnościowych
i higienicznych dla potrzebujących seniorów pod „drzwi”, tym samym pomagając nam w ich niecodziennej dystrybucji. Dzięki wykazywanej kreatywności i zdolnościom komunikacyjnym udaje nam się wspólnie zadbać o najstarszych mieszkańców Gdyni tak, aby poczuli się bezpieczni, zaopiekowani, ale także aktywni, co jest dla seniorów szczególną wartością.”
68.Żmudzka Grażyna, sędzina międzynarodowa w LA. Biegaczka wysokogórska. Doktorantka.

„Jarka Kłodzińskiego poznałam na studiach doktoranckich na AWF-ie w Gdańsku. Już wtedy dał się poznać jako sumienny doktorant oraz wspaniały organizator, działający w samorządzie studenckim-organizował wiele wydarzeń. Potem On został radnym w Gdyni a ja radną dzielnicy w Gdańsku, z podziwem obserwowałam Jarka i Jego wielkie zaangażowanie w wiele spraw!!Jego praca wykraczała poza ramy zwykłej pracy radnego! Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, spraw itd, w których brał udział!!Dał Gdyni z siebie więcej niż powinien!! Oby takich ludzi jak Jarek było więcej!!Szczerze Go podziwiam, a ogrom Jego pracy oraz pasja
z jaką ją wykonuje jest godna naśladowania!! Grażyna Żmudzka-radna dzielnicy Gdańska. Jarku, szczere to!!podziwiam!!”
69.Żywicki Sławomir. Pasjonat obiektów militarnych. Znawca fotograficznej historii Oksywia.

„Pan Jarosław Kłodziński jest bardzo sympatycznym i miłym człowiekiem.. Dobrym organizatorem ciekawych wycieczek. Posiada niesamowitą wiedzę na rózne tematy dotyczące historii
naszego Miasta. Jest również ciekawym przewodnikiem po obiektach z II wojny światowej.”
 70.Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. jakości życia
 „Jarosław Kłodziński to radny bardzo zaangażowany w rozwiązywanie różnego rodzaju problemów mieszkańców, jak i inicjujący rozwiązania realnie podnoszące jakość życia w naszej metropolii. To, co bardzo w nim cenię to otwartość na nowe pomysły, szukanie innowacyjnych rozwiązań i gotowość na niesienie pomocy. Niejednokrotnie udowodnił, że w sytuacjach kryzysowych potrafi reagować szybko i adekwatnie do potrzeb. Jednocześnie wykazuje się umiejętnościami planowania strategicznego i skutecznością w osiąganiu zamierzonego celu.” 
  71.Guć Michał. Wiceprezydent ds. innowacji
 „Jarosław Kłodziński jest doświadczonym samorządowcem. Działając w Radzie Miasta oraz w Fundacji Pozytywne Pomorze, realizował szereg inicjatyw na rzecz mieszkańców. Jego aktywność obejmuje działania z zakresu pomocy społecznej, wsparcia osób z niepełnosprawności, sportu, edukacji, promocji turystyki czy ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego regionu. Ma niezliczoną ilość pomysłów, które z pełną determinacją realizuje.” 
 73.Gwoździk Stanisław. Przewodniczący Współnoty Mieszkaniowej Płk. Dąbka 51, Twój przyjaciel.
 „Jarek w imieniu mieszkańców Oksywia i Babich Dołów oraz moim własnym dziękujemy Tobie za mocne zaangażowanie się w codzienne sprawy mieszkańców, którzy bardzo cenią Twoja pomoc we wszystkich sprawach co robisz na rzecz dzielnic północnych. Ta Lodówka Społeczna, budowa ronda przy Dickmana, remont ulic Godebskiego i Arabskiej,  plac zabaw i boisko przy SP 33 to Twoja zasługa. Życzymy Ci dalszej współpracy z samorządami i mieszkańcami dzielnic. Gdzie będziesz startował masz nasze poparcie.”
 74.Miegoń Tomasz. Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
 „Jarosław Kłodziński to, od wielu lat, gdyński samorządowiec(członek Rady Miasta, wcześniej Rady Dzielnicy)), nauczyciel, sportowiec oraz społecznik.  Osoba  znana nie tylko w Gdyni między innymi z działalności charytatywnej. Prowadzi ją m.in. poprzez fundację Pozytywne Pomorze, której powstania jest inicjatorem. Radny Jarosław Kłodziński od wielu lat upowszechnia historię miasta i regionu. Przede wszystkim tę morską i militarną, dotyczącą m.in. walk w obronie wybrzeża w 1939. Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie pomorskich budowli militarnych, a zarazem popularyzatorem ich historii. Sławne są organizowane przez niego zwiedzania gdyńskich schronów i miejsc walk września 1939. Spotkania te cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców miasta. Jarosław Kłodziński jest też organizatorem lub współorganizatorem wielu konkursów wiedzy o morzu i historii dla dzieci i młodzieży oraz wielu innych aktywności na rzecz lokalnych społeczności i społeczeństwa Gdyni.”        
 75.Ossowski Łukasz. Sołtys wsi Rytel. Człowiek roku 2017.
 „Już 15 sierpnia, zaledwie kilka dni po kataklizmie, na zniszczonych terenach pojawili się gdynianie, ochotnicy do ciężkiej pracy, których skrzyknął Jarosław Kłodziński, gdyński radny. Pan Jarek ani myślał po przyjeździe ujawniać swoją funkcję. Łukasz Ossowski tak wspomina moment spotkania – Przyjechali panowie, każdy słusznej postury i od razu zabrali się do bardzo ciężkiej pracy przy usuwaniu powalonych drzew. Przywitaliśmy się. Mam na imię Jarek – usłyszałem. Dopiero przy wyjeździe dostałem wizytówkę i jakież było moje zdziwienie, że była to wizytówka radnego Gdyni – Och, nie chciałem tak od razu z tym radnym, bo byście mnie inaczej traktowali – usłyszałem od pana Jarka. Od tamtej pory Gdynia kojarzy mi się z tym właśnie obrazem, ludzi pozytywnych i śpieszących z pomocą, bez zbędnych pytań i formalności.”gdynia.pl
 Skrót„Już 15 sierpnia, zaledwie kilka dni po kataklizmie, na zniszczonych terenach pojawili się gdynianie, ochotnicy do ciężkiej pracy, których skrzyknął Jarosław Kłodziński, gdyński radny. Gdynia kojarzy mi się z tym właśnie obrazem, ludzi pozytywnych i śpieszących z pomocą, bez zbędnych pytań i formalności.” za gdynia.pl
 76.Sobczyk Robert. Animator Oazowy. Uczestnik Drogi Krzyżowej po plaży w kwietniu 1982 r.
 Znam się z Jarkiem ponad 30 lat. Na początku połączyła nas Oaza (Ruch Światło – Życie), wyjazdy i imprezy. Podziwiam jego pasję i wiedzę o historii naszego Miasta nad i pod ziemią. Szacunek mój wzbudza Jego zaangażowanie i transparentność w swoich poczynaniach społecznych. Obecnie jednak cytując Norwida znacznie różnimy się w spojrzeniu na zarządzanie Gdynią, co nie przeszkadza nam być znajomymi a może nawet przyjaciółmi.”
 77.Spruch Katarzyna. Adidog.
  
 „Pana Jarosława znam od kilku lat, podziwiam za zaangażowanie, pracowitość i pomysłowość. Ciekawe projekty i życzliwość. Swoja pracę wykonuje z pasja, co widać. Dużo zyskała na atrakcyjności nasza dzielnica. Sądzę, że wiele przed nami.”
 78.Sulęczyno.
 Dwudziestu licealistów z gdyńskiej „piątki” zaangażowało się w pomoc na terenach, które latem zeszłego roku ucierpiały wskutek silnej nawałnicy. Uczniowie wspólnie z nauczycielami i radnym Jarosławem Kłodzińskim wyjechali do gminy Sulęczyno, gdzie pracowali między innymi przy przydrożnym pasie przeciwpożarowym.
 79.Szpajer Anna. Radna Miasta Gdynia.
 „Pan Jarosław Kłodziński jest zaangażowany w wiele różnych inicjatyw. Organizuje wydarzenia sportowe dla Przedszkolaków, na co pozyskuje środki finansowe od zewnętrznych sponsorów. Jest inicjatorem lodówki społecznej na Obłużu. Mieszkańcy Gdyni znają go jako niestrudzonego przewodnika po schronach i bunkrach. Od wielu lat organizuje zbiórkę karmy dla gdyńskiego schroniska dla zwierząt. W czasie kryzysu był dużym wsparciem dla przyjeżdżających do Gdyni Ukraińców. Przy całej swojej aktywności jest człowiekiem bardzo pracowitym, skromnym i lubianym.”skrót„Mieszkańcy Gdyni znają go jako niestrudzonego przewodnika po bunkrach. Organizuje wydarzenia dla dzieci i seniorów. Przy tym jest człowiekiem pracowitym, skromnym i lubianym.”
 80.Staniszewski Cezary. Strzelectwo WKS „FLOTA” Gdynia
 „Pan dr Jarosław Kłodziński jest mi znany z ogromnej pasji i działalności wspierającej sport powszechny i młodzieżowy na terenie naszej dzielnicy Oksywie. Od dziesięcioleci również opracowuje i udostępnia materiały historyczne z okresu II wojny światowej, przybliża w ten sposób trudny okres młodym pokoleniom Gdynian. Działalność społeczna i popularyzacyjna Pana Kłodzińskiego wnosi wiele dobrego w obrazie Gdyni 21 wieku. Tych czynów Pana Jarosława dla naszej dzielnicy i naszego miasta trudno jest mi ująć w całości, dlatego uważam, że mogę wystawić Panu Kłodzińskiemu wyrazy najwyższego uznania. Przytaczam słynne marynarskie powiedzenie” TAK TRZYMAĆ PANIE JAROSŁAWIE”.
 81.Węglewski Maciej. Były Wiceadmirał Marynarki Wojennej.
 O działalności społecznej i charytatywnej Pana Jarosława Kłodzińskiego jako osoby prywatnej i samorządowca Dzielnicy słyszałem bardzo dużo dobrego w latach kiedy służyłem na Oksywiu w 3. F.O. Mówili mi o tym miedzy innymi Dyrektor V LO, koledzy i znajomi z WKS „Flota” oraz Radni z Dzielnicy Oksywie.  Możliwość osobistego kontaktu i potwierdzenia zaangażowania się Pana Jarosława poznałem dopiero przy obserwowaniu organizacji i realizacji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Morzu” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poinformowanie i mobilizowanie Szkół do organizowania eliminacji, a następnie przeprowadzenie półfinałów w Gdyni i Kołobrzegu oraz finału w Szczecinie to w większości dzieło Pana Jarosława. Konkurs też uważam za bardzo pożyteczny, gdyż pozwala młodzieży na zdobycie wiedzy o morzu, o naszym regionie oraz Marynarkach Handlowej i Wojennej, a mimo ogromnego znaczenia morza dla Polski  ta wiedza jest ciagle zbyt mała. Widuję także bardzo często jako Radnego Miasta Gdynia, gdy poświęcając swój czas bierze udział w uroczystościach o charakterze państwowym i wojskowym.
 82.Węglewski Maciej. Opinia skrócona.
 „O działalności społecznej i charytatywnej Pana Kłodzińskiego słyszałem bardzo dużo dobrego kiedy służyłem na Oksywiu w 3. F.O. Pana Jarosława poznałem przy organizacji „Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu”. To świetny organizator i wielki autorytet dla uczniów.” 
 83.dr Wyszyński Łukasz. Prezes Zarządu Fundacji PSC oraz zastępca kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych WNHiS Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
 „Dr Jarosław Kłodziński od lat realizuje bardzo ciekawe i cenne inicjatywy pozwalające mieszkańcom Gdyni lepiej poznać i zrozumieć historię naszego regionu. Osobiście miałem okazje współpracować z nim w realizacji projektu dotyczącego środowiska akademickiego. Jest osoba zagazowaną w Zycie Akademii Marynarki Wojennej – wielokrotnie biorąc udział  w organizowanych uroczystościach i konferencjach.”
 84.www.gdynia.pl
 Gdyńskie siły zmobilizował radny miasta Jarosław Kłodziński. Potrzeby w sołectwie Rytel, dokąd wyruszyła 15 sierpnia grupa z Gdyni, są ogromne.
 85.CZERNICA
 Z kolei w sobotę 26 sierpnia zostanie zorganizowany kolejny wyjazd – tym razem do Czernicy, gdzie ochotnicy pomagać będą w sprzątaniu zdewastowanej Harcerskiej Bazy Obozowej Hufca ZHP z Gdyni. T
 86.Leszek Ojrzyński, trener ARka Gdynia
 Dziś trener Arki Gdynia, Leszek Ojrzyński, zapowiedział, że zawodnicy Arki – dzięki wewnętrznej zbiórce – wesprą finansowo wytypowaną wcześniej, poszkodowaną w nawałnicy rodzinę.
 87.Rajd Kaszubski
 Punktualnie o 8.00 w sobotę 17 czerwca z Adventure Park Kolibki wyruszy Pieszy Rajd Kaszubski. Jego uczestnicy pokonają pieszo aż 42 kilometry. W tym czasie czekają ich liczne testy sprawnościowe i łamigłówki.
 88.Jabłka
 Już sto tysięcy kilogramów owoców trafiło do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Niesiemy Wam w darze polskie owoce”. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 jabłka dotarły do ponad 60 placówek oświatowych w 15 dzielnicach. Każdego miesiąca liczba odbiorców wzrasta. 
Przyjmując, że na 100 tysięcy kilogramów jabłek, wchodzi 5 sztuk, to w roku 2016/2017 do dzieci w przedszkolach i szkołach trafiło pół miliona jabłek. Statystycznie, to są dwa jabłka na każdego mieszkańca Gdyni – mówi koordynator akcji Jarosław Kłodziński.

Partner Fundacji Jarosław Kłodziński i Pozytywne Pomorze zaangażowało się w pomoc dla rodziców czteroletniego Maksymiliana z Gdyni w celu zbiórki pieniędzy na protezę lewego przedramienia. Organizując letnie spacery po Gdyni, w których przewodnikiem jest dr Jarosław Kłodziński nasza Fundacja zrezygnowała z przychodu oddając zebrane pieniądze dla Rodziców Maksymiliana. Jesteśmy kilka tysięcy złotych bliżej celu.